Op 10 juli organiseerde Neth-ER een bijeenkomst over het Europese Universiteiten-initiatief, waarbij drie geselecteerde partnerschappen hun ideeën voor de Europese Universiteiten presenteerden. Doel van de bijeenkomst was om een realistisch beeld te schetsen voor universiteiten en hogescholen die in de toekomst een aanvraag zouden willen indienen. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk hoe groot de inzet is geweest van de deelnemers én dat het programma niet alleen open staat voor de gevestigde orde.

Europese Universiteiten: Ervaringen en ontwikkelingen in de aanloop naar pilot 2

Hoge mate van ambitie gezocht

Voor het Europese Universiteiten-initiatief heeft de Commissie netwerken met een hoge mate van ambitie en inclusiviteit geselecteerd waarbij kwaliteit en interdisciplinariteit centraal staan. De Commissie maakte onlangs bekend welke 17 Europese Universiteiten van start kunnen gaan in de eerste pilot. Tijdens de bijeenkomst bij Neth-ER stonden drie van deze netwerken centraal: YUFE, ECIU University en UNA Europa. Medewerkers betrokken bij de oprichting van deze netwerken vertelden over de visies en ontstaansgeschiedenis achter hun netwerken. Hoewel ze allen een zeer verschillende visie en aanpak hebben, werd wel duidelijk hoeveel tijd en moeite alle drie de netwerken hebben gestoken in het opstellen van de voorstellen: zij begonnen al tot een jaar van tevoren met de voorbereidingen ervan.

Op weg naar pilot 2

De Commissie liet weten dat de context en voorwaarden voor de tweede pilot niet zullen veranderen ten opzichte van pilot 1. Er zouden echter wel een paar aanpassingen gemaakt kunnen worden aan de aanmeldformulieren. Daarnaast maakte de Commissie duidelijk dat ze kijkt naar de vooruitstrevendheid van netwerken en open staat voor nieuwe netwerken die nog niet zo sterk verankerd zijn in bestaande structuren. Hogescholen en kunstscholen kunnen bijvoorbeeld ook indienen.

Context

Op 26 juni maakte de Europese Commissie de selectie voor pilot 1 van het Europese Universiteiten-initiatief bekend. Hierbij zijn vier Nederlandse universiteiten geselecteerd: Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amsterdam. Europese Universiteiten-netwerken zijn transnationale verbanden van Europese universiteiten met een gezamenlijke langetermijnstrategie. Het initiatief heeft tot doel om studenten- en personeelsmobiliteit te stimuleren en om bij te dragen aan de kwaliteit, inclusie en het concurrentievermogen van het Europese hoger onderwijs.