16 november 2023

Europese werkgevers maken zich grote zorgen om arbeids- en vaardighedentekorten in Europa

Annabel Hoven

Annabel Hoven

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Werkgevers in Europa maken zich grote zorgen om de arbeids- en vaardighedentekorten in Europa.  Dat blijkt uit een enquête die werkgeverskoepelorganisatie Business Europe uitvoerde onder haar leden. Business Europe wil dat de EU met een actieplan komt om de tekorten aan te pakken.


Europese werkgevers maken zich grote zorgen om arbeids- en vaardighedentekorten in Europa

Business Europe ziet grote arbeidstekorten in de EU

Er is een groot tekort aan passende vaardigheden op de Europese arbeidsmarkt. Dit stelt de Europese werkgeverskoepelorganisatie Business Europe naar aanleiding van een enquête die zij uitvoerde onder haar leden. In de enquête vraagt de organisatie bedrijven en andere werkgevers hoe zij de tekorten aan vaardigheden ervaren. Uit de resultaten blijkt dat het tekort aan vaardigheden binnen elk onderwijsniveau geldt en er dus zowel meer praktische als theoretische vaardigheden nodig zijn. De tekorten zijn het meest prangend voor technische beroepen, ingenieurs en klantendienst-gerelateerde beroepen. Hoewel bedrijven zich zorgen maken over de tekorten, biedt zestig procent van de bevraagde werkgevers geen leerwerkplekken aan voor volwassenen om tekorten te verhelpen.

Een EU-actieplan voor vaardigheden

Business Europe wil dat er een EU actieplan komt om de tekorten aan vaardigheden in de EU te verminderen. Afgelopen zomer publiceerde zij een statement met suggesties voor maatregelen in zo’n actieplan. Zo wil Business Europe dat de EU met een initiatief komt om lidstaten te helpen het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Daarnaast laten de werkgevers weten blij te zijn dat de Commissie werkt aan betere erkenning van kwalificaties uit derde landen, maar wijst zij ook op het belang van betere erkenning van gereglementeerde en niet-gereglementeerde beroepen binnen de EU. Lidstaten spelen volgens de werkgevers een sleutelrol om nationale erkenningsprocedures te verbeteren.

Context

Business Europe is een werkgeversorganisatie die zich hard maakt voor werkgevers in Europa. Vanuit Nederland is VNO-NCW aangesloten. Om de Europese bevolking in de toekomst te berusten met de juiste vaardigheden publiceerde de Commissie in 2020 haar New Skills Agenda. Dit is een vijfjarig plan van de Commissie om bedrijven en mensen te helpen in het ontwikkelen en verbeteren van vaardigheden. De agenda bevatte onder andere initiatieven voor het stimuleren van een leven lang leren cultuur, via een Europese aanpak voor microcredentials bijvoorbeeld. Ook doopte Ursula Von der Leyen in haar  State of the Union van 2022, het jaar 2023 om tot het Europese Jaar van de Vaardigheden, met als reden de groeiende personeelstekorten in de EU.

 

Mede geschreven door Luna Hoogendam.