De jaarlijkse update over de structuur van Europese onderwijssystemen is gepubliceerd door Eurydice. Het rapport biedt een overzicht van de structuur van verschillende onderwijssystemen voor het jaar 2019-2020 en bevat een schematische weergave van de voornaamste organisatiemodellen voor het primair en secundair onderwijs in Europa.

Eurydice publiceert overzicht van Europese onderwijssystemen

Eurydice heeft een rapport gepresenteerd met hierin haar jaarlijkse update over de structuur van Europese onderwijssystemen. Het rapport biedt een overzicht van de structuur van verschillende onderwijssystemen voor het jaar 2019-2020 en bevat een schematische weergave van de voornaamste organisatiemodellen voor het primair en secundair onderwijs in Europa.

Informatie over onderwijssystemen  

Eurydice heeft een rapport gepresenteerd met daarin haar jaarlijkse update over de structuur van Europese onderwijssystemen. Het rapport biedt handige informatie voor onderwijsinstellingen die samenwerkingsverbanden aangaan of voor studenten die een studie in het buitenland overwegen. Het geeft namelijk een overzicht van de structuur van verschillende onderwijssystemen in Europa voor het jaar 2019-2020. Ook biedt het rapport een schematische weergave van de voornaamste organisatiemodellen voor het primair en secundair onderwijs in Europa.

Context

Eurydice is een netwerk dat bestaat uit 43 nationale agentschappen gevestigd in 38 landen die meedoen aan het Erasmus+ programma. Het netwerk richt zich voornamelijk op de structuur en de organisatie van onderwijs, op alle niveaus in Europa. Eerder dit jaar publiceerde Eurydice ook een mobiliteitsscorebord voor het hoger onderwijs, waarin de voortgang in leermobiliteit tussen Europese landen is gemeten.

Meer informatie: 

Publicatie Europese Commissie: The Structure of the European Education Systems 2019/20: Schematic Diagrams
Artikel Neth-ER: Ontwikkelingen Europees onderwijsbeleid 2018-2019
Artikel Neth-ER: Mobiliteitsscorebord 2019 gepubliceerd - Hoe scoort Nederland?
Artikel Neth-ER: Eurydice geeft overzicht Europese onderwijssystemen en schoolkalenders