Nu is het moment om jeugdwerkgelegenheidsbeleid te verweven met de groene en digitale transities. Een nieuwe steunpakket moet de werkloosheid onder jongeren tegengaan. De Commissie roept de lidstaten op meer te investeren in steun voor jeugdwerkgelegenheid. Op Europees niveau staan daar fondsen en een herziening van de Youth Guarantee tegenover.

Extra aandacht voor groene en digitale transitie in vernieuwde Youth Guarantee

Steun voor jongeren

Om jeugdwerkloosheid slim aan te pakken, moet jeugdbeleid verweven worden met de groene en digitale transities. Dat bepleit de Commissie in een herziening van de Youth Guarantee uit 2013 en een voorstel voor een bijbehorende Raadsaanbeveling. De hernieuwde Youth Guarantee, omgedoopt tot Bridge to Work, zal inclusiever moeten zijn om zo het bereik naar kwetsbare groepen te vergroten. De Commissie acht het belangrijk dat het instrument inspeelt op de behoeftes van bedrijven in het kader van de digitale en groene transitie. Ook voorziet het instrument in korte voorbereidingscursussen en begeleiding voor jongeren in hun zoektocht naar een baan.

22 miljard beschikbaar

Lidstaten worden opgeroepen om meer te investeren in ondersteuning voor jeugdwerkgelegenheid. Ter ondersteuning wil de Commissie 22 miljard euro vrijmaken onder het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) en herstelfonds. Het bedrag moet assisteren in de financiering van beurzen voor start-ups en jonge ondernemers; bonussen voor het mkb wanneer zij stagelopers aannemen; trainingssessies voor nieuwe vaardigheden; carriéremanagement trainingen in het onderwijs en investeringen in digitale infrastructuur en technologie.

Structureer aanpak jeugdwerkloosheid

Startpunt voor de implementatie van de nieuweYouth Guarantee zijn nationale schema’s die gestructureerd worden in vier fases. Allereerst worden lidstaten opgeroepen jeugdwerkloosheid en prognoses voor vaardighedenbehoeftes in kaart te brengen. Ook waarschuwingssystemen voor vroegtijdige schoolverlaters moeten in samenwerking met onderwijsinstellingen verbeterd worden, aldus de Commissie. Voor de tweede fase zullen de lidstaten bewustwordingscampagnes organiseren en zullen er informatiekanalen beschikbaar gesteld moeten worden voor baanzoekende jongeren. De derde fase bestaat vooral uit het begeleiden van jongeren in hun zoektocht naar een baan, bijvoorbeeld door het faciliteren van gerichte bij- en omscholing met aandacht voor digitale vaardigheden. De laatste fase moet leiden tot een concreet aanbod voor ofwel een baan of een opleiding in de vorm van een overbruggingsprogramma of work-based learning.

Context

De Youth Guarantee is gestart in 2013 met als doel om alle jongeren onder de 25 jaar een goede werkplek, doorlopend onderwijs of een stage te bieden. Volgens een analyse uit 2016 nam het Not in Education, Employment or Training (NEET)-percentage na introductie van de Youth Guarantee af, waardoor volgens het rapport gezegd zou kunnen worden dat het instrument een positief effect had. Echter was er ook kritiek dat kunstmatige creatie van banen geen structurele oplossing zou bieden. Het voorstel voor een Raadsaanbeveling over een hernieuwde Youth Guarantee komt gelegen, gezien de hoge werkeloosheid onder jongeren als gevolg van de corona-epidemie. Het toekomstbestendig Europees mbo-beleid datde Commissie aankondigde als onderdeel van de update van de Skills Agenda zou wellicht een remedie kunnen zijn.