De Commissie wil 100 miljoen euro toevoegen aan het budget van Horizon 2020 en Erasmus+ voor 2019. Hiervan zou 80 miljoen euro naar klimaatgerelateerd onderzoek onder Horizon 2020 gaan. De andere 20 miljoen euro moet Erasmus+ versterken.

Extra budget voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2019

Prioriteit voor klimaatonderzoek 

De Commissie wil 100 miljoen euro extra uittrekken voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2019. 80% van het bedrag zou volgens de Commissie naar klimaatgerelateerd onderzoek onder Horizon 2020 moeten gaan. Dit moet bijdragen aan het ambitieuze doel om 35% van Horizon 2020 budget aan klimaatgerelateerd onderzoek te besteden. De overige 20% van het extra budget zal het Erasmus+ programma ondersteunen, het geld zal onder andere worden ingezet voor het nieuwe European Universities-initiatief.

Context

Eind 2018 werd het budget voor 2019 goedgekeurd door het Parlement en de Raad. Als onderdeel van het akkoord werd besloten dat in de lente van 2019 nog eens 100 miljoen euro aan Horizon 2020 en Erasmus+ zou worden toegevoegd.  De Commissie voegt nu daad bij het woord met dit voorstel. De Raad en Parlement moeten het nog wel goedkeuren.