Universiteiten lijden onmiddellijk verlies door de coronapandemie, onder andere door het stoppen van diensten, onderzoekscontracten en internationale studentenuitwisseling. Wel is er ook een positieve noot vanwege de belangrijke rol die universiteiten innemen in het crisisherstel. Het rapport van de EUA is het eerste deel van een tweedelig onderzoek, de EUA Public Funding Observatory 2020/2021, en bevat gegevens van 29 universitaire systemen in Europa.

Financiële en economische gevolgen voor universiteiten door corona

Pandemie veroorzaakt onzekerheid over financiering

Universiteiten lijden onmiddellijk verlies door de coronapandemie, onder andere door het stoppen van diensten, onderzoekscontracten en internationale studentenuitwisseling. Tegelijkertijd moeten universiteiten investeren in betere digitale infrastructuur voor online lesgeven en hun campussen aanpassen op nieuwe gezondheidsvoorschriften en regels. Dit blijkt uit het rapport van de European University Association (EUA) 'Public Funding Observatory: Financial and economic impact of the Covid-19 crisis on universities in Europe'. Ook signaleert de studie onzekerheid over toekomstige private en publieke financiering. Maar er is ook een positieve noot vanwege de positieve en belangrijke rol die universiteiten innemen in het crisisherstel.  

10 kernboodschappen om de crisis te verzachten

Bovenstaande conclusies maken onderdeel uit van tien kernboodschappen die in het onderzoek worden besproken. Ook benadrukt de EUA dat de financiële gevolgen van de crisis pas over een paar jaar zichtbaar zijn en dat veel publieke financiering is vrijgemaakt voor corona-gerelateerd onderzoek, maar dat investeringen gericht op personeel en digitale infrastructuur ook noodzakelijk zijn. Tevens waarschuwt de EUA dat fysieke infrastructuur door onderinvestering dreigt af te nemen. Het rapport van de EUA bespreekt ook een reeks van aanbevelingen voor universiteiten en beleidsmakers om de negatieve effecten van de crisis te verzachten en in te spelen op kansen. Zo moeten universiteiten gedetailleerd en toekomstgericht bestuur ontwikkelen en zijn langetermijninvesteringen in hoger onderwijs en onderzoek vanuit nationale overheden noodzakelijk voor economisch herstel.

Context

Het rapport is het eerste deel van een tweedelig onderzoek, de EUA 'Public Funding Observatory 2020/2021' en bevat gegevens van 29 universitaire systemen in Europa. In het rapport wordt onderzoek gedaan naar de directe impact van de pandemie op universiteitsfondsen en de mogelijke gevolgen voor de toekomst. Al eerder bood de EUA inzicht in de gevolgen van corona op het hoger onderwijs. In deze briefing kaartte de associatie aan dat de coronacrisis een grote impact heeft op zowel het aangeboden onderwijs als ook op internationale mobiliteit van studenten en onderzoekers.