De financieringsmogelijkheden voor het ontwikkelen van high-tech vaardigheden onder werknemers moet verbeterd worden, zo stelt een nieuw rapport voor de Europese Commissie. Op dit moment is de financiering van samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en de private sector nog sterk gefragmenteerd, waardoor high-tech vaardigheden slechts beperkt onderwezen worden.

Financiering voor ontwikkeling high-tech vaardigheden is beperkt

Markt vraagt om high-tech vaardigheden

Europese bedrijven kunnen grote spelers worden op het wereldtoneel, mits de financiering van publiek-private partnerschappen op orde is, die werknemers high-tech vaardigheden bijbrengen. Dat blijkt uit het rapport ‘High-tech Skills: Scaling up best practices and re-focusing funding programmes and incentives’ uitgebracht door de Commissie. Het huidige Europese financieringslandschap is sterk gefragmenteerd, wat voor inefficiëntie zorgt. Daarnaast zijn universiteiten onvoldoende op de markt gericht, waardoor de ontwikkeling van high-tech vaardigheden slechts langzaam op gang komt. Dergelijke vaardigheden zijn in toenemende mate nodig in een veranderende arbeidsmarkt.

Voortdurende vernieuwing vaardigheden

Het is zaak dat Europese onderwijssystemen innovatief zijn en inspelen op de marktbehoeften van de toekomst. Verschillende bij- en omscholingsinitiatieven door private-publieke samenwerking bieden potentieel. Voorbeelden hiervan zijn programma’s voor het beroepsonderwijs in co-creatie met de industrie, inclusieve digitale training specifiek gericht op werkloze jongeren en professionaliseringsprogramma’s voor universiteiten. Op dit gebied zijn Nederland, Zweden en Duitsland het meest actief volgens het rapport. Nieuwe dynamische manieren om publieke-private partnerschappen te financieren kunnen helpen om de valley of death te overbruggen. Hiertoe doet het rapport vijf aanbevelingen om beleidsmakers en belanghebbenden te ondersteunen in het opstellen van nieuwe financieringsinitiatieven.

Context

Het doel van het rapport is om een referentiepunt voor het huidige beleid in financieringsprogramma’s voor high-tech vaardigheden te bieden, hieruit best practices te herleiden en beleidsaanbevelingen te doen. Om dit te doen zijn 70 van de 270 ‘high-tech vaardigheden’ initiatieven uit tien verschillende lidstaten geïdentificeerd die het meest veelbelovend zijn, zoals Katapult in Nederland. De Commissie zal spoedig met een voorstel voor de langetermijnstrategie voor industriebeleid komen. Recentelijk gaven verschillende rapporten al aan dat de ontwikkeling van vaardigheden essentieel is om het potentieel van sectoren volledig te benutten. Vorig jaar is er door het Parlement in een resolutie over onderwijs in het digitale tijdperk al benadrukt hoe een leven lang leren-aanpak nodig is voor de technologisch veranderende industrie.