Tot en met 24 februari 2020 kunt u uw mening geven over de onderwijsactiviteiten van het Europees Sociaal Fonds. De Commissie beoogt hiermee de onderwijsprogramma’s van het Fonds te verbeteren. De programma’s zijn onder andere gericht op het promoten van gelijke toegang tot onderwijs en het ondersteunen van het beroepsonderwijs.

Geef uw mening over de onderwijsactiviteiten van het Europees Sociaal Fonds

Consultatie geopend 

Burgers, experts, organisaties en lidstaten zijn uitgenodigd om zich uit te spreken over de onderwijsactiviteiten van het Europees Sociaal Fonds (ESF), zo maakte de Commissie bekend. Middels de consultatie, die tot 24 februari 2020 loopt, wil de Commissie erachter komen in hoeverre de verschillende onderwijsprogramma’s van het ESF effectief zijn geweest in de huidige programmaperiode. Deze programma’s hebben zich vanaf de start in 2014 onder andere gericht op het voorkomen van vroegtijdige schoolverlating, het promoten van gelijke toegang tot onderwijs, het ondersteunen van het beroepsonderwijs en het verbeteren van de kwaliteit en de toegankelijkheid van universitaire opleidingen. De resultaten uit de consultatie zullen gebruikt worden om toekomstige activiteiten van het ESF die gerelateerd zijn aan onderwijs en training te verbeteren op effectiviteit en focus.

Context

Het Europees Sociaal Fonds, dat onder de structuurfondsen valt, tracht de arbeidsparticipatie in Europa te verbeteren door te investeren in menselijk kapitaal. In mei van dit jaar kwam er een rapport uit over de projecten die het ESF uitvoert op het gebied van de promotie van digitale vaardigheden. Dat rapport, net als de zojuist geopende consultatie, wordt gebruikt om het programma in de toekomst relevant te houden en verder te verbeteren.