De Europese Commissie vraagt uw mening over het Pact for Skills, een initiatief dat werd aangekondigd in de update van de Europese Skills Agenda. De resultaten van de enquete moeten de Commissie helpen bij het ontwikkelen van het initiatief. De eerste pacten worden tijdens de Europese Vocational Education & Skills Week in november gepresenteerd. Reageren kan tot en met 12 oktober.

Geef uw mening over het Pact for Skills

Uw mening over het Pact for Skills  

De Commissie wil graag uw mening weten over het Pact for Skills. Dit is een van de hoekstenen van de in juli gepresenteerde update van de Europese Skills Agenda. De resultaten van de enquête moeten de Commissie helpen bij het ontwikkelen van het initiatief en de inhoud van het Handvest dat deelnemers aan het Pact zullen moeten ondertekenen. De eerste Pacten, voor prioritaire sectoren zoals de zorg, bouw, toerisme en transport, worden tijdens de Europese Vocational Skills Week die plaatsvindt van 9 tot en met 13 november gepresenteerd. Reageren kan tot en met 12 oktober.

Context

De Commissie kondigde bij de presentatie van de hernieuwde Skills Agenda het Pact for Skills aan. Het betreft een nieuwe vorm van engagement en model voor het om- en bijscholen van de Europese bevolking om hen zo uit te rusten met de juiste vaardigheden voor de digitale en groene transitie. In een gezamenlijk Pact zullen de industrie, sociale partners, werkgevers, overheden, onderwijsaanbieders en uitzendbureaus in een bepaalde sector samenwerken en een gezamenlijke visie en acties definiëren. Om de gezamenlijke doelen van het Pact te bereiken zal een Handvest als leidraad dienen. Het Handvest zal bestaan uit een aantal beginselen over de verbintenis die de partners aangaan in het Pact. Om mee te kunnen doen aan het Pact moeten deelnemende organisaties het Handvest ondertekenen. Het Pact for Skills werd aangekondigd in het nieuwe mkb- en industriebeleid.