Ondanks de verhoging van het aantal geletterden wereldwijd, zijn er nog steeds vele miljoenen mensen uitgesloten van leermogelijkheden. Dit blijkt uit de tweede editie van het Global Report on Adult Learning and Education (GRALE II), gepubliceerd door het UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL).

Geletterdheid blijft aandachtspunt volwassenenonderwijs

Ondanks de verhoging van het aantal geletterden wereldwijd, zijn er nog steeds vele miljoenen mensen uitgesloten van leermogelijkheden. Dit blijkt uit de tweede editie van het Global Report on Adult Learning and Education (GRALE II), gepubliceerd door het UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL).

GRALE II richt zich op de kwestie van geletterdheid. Volgens het rapport is er een onderliggend probleem: er ontbreekt een gemeenschappelijk algemeen begrip hoe geletterdheid banaderd dient te worden. Hieronder volgen enkele conclusies uit het rapport:

  • substantial progress has been made towards meeting Education for All Goal 4 (aims towards “Achieving a 50 per cent improvement in levels of adult literacy by 2015, especially for women, and equitable access to basic and continuing education for all adults, but many disadvantaged individuals and groups are still left behind);
  • literacy is a continuum, not a dichotomy;
  • literacy policy must focus on raising and developing basic skills as a whole and include creating rich literate environments and learning societies;
  • literacy rates are largely based on simplistic and unreliable data and methods;
  • the generation and exchange of reliable and comparable research is indispensable for informed policymaking at all levels, including the international level.

GRALE II heeft naast de focus op geletterdheid ook over het proces gerapporteerd op de vijf beleids-en actieprogramma’s die zijn gespecificeerd in het Belém Framework for Action, gericht op het verbeteren van het volwassenenonderwijs. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen op elk gebied zijn opgenomen in het rapport. Hierin wordt onder andere aandacht gevraagd voor beleid, governance, financiering, participatie en kwaliteit in het volwassenonderwijs.

Meer informatie
Rapport: Second Global Report on Adult Learning and Education: Rethinking Literacy
Rapport: Second Global Report on Adult Learning and Education: Rethinking Literacy; Summary and Recommendations
Artikel Neth-ER: Volwasseneneducatie cruciaal om millenniumdoelen te bereiken