De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

Good practices validatie non- en informeel leren

Het project Building learning societies stelt dat om voor 2018 in alle lidstaten tot validatiesystemen voor non-formeel en informeel leren te komen, er nog veel vorderingen moeten worden gemaakt. In het sluitstuk van het project zijn good practices uit verschillende Europese lidstaten verzameld, die op verschillende niveaus de randvoorwaarden voor de validatie van, en de participatie in non-formeel en informeel leren mogelijk maken en bevorderen.

Validatie van non-formeel en informeel leren
Eind 2012 kwam de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (OJCS) tot overeenstemming over een aanbeveling op het gebied van de validatie van non-formeel en informeel leren. Deze luidde dat lidstaten voor 2018 validatie systemen moeten opzetten voor non-formeel en informeel leren. De publicatie, European strategic guide for fostering participation and raising awareness on validation of learning outcomes of non-formal and informal learning, stelt dat om de aanbeveling van de Raad OJCS volledig te implementeren voor 2018, er nog weinig tijd is om de benodigde vooruitgang te boeken. De publicatie deelt daarom de good practices van verschillende lidstaten. Daarnaast wordt weergegeven hoe een campagne, voor de bewustmaking en de promotie van non-formeel en informeel leren, kan worden opgezet. De publicatie is het sluitstuk van het project Building learning societies: Promoting Validation of Non-formal and Informal Learning, dat voortkomt uit het Lifelong Learning Programme.

Building learning societies
Het project project Building learning societies: Promoting Validation of Non-formal and Informal Learning, ondersteunde de implementatie van de aanbeveling van de Raad OJCS. Het project verenigde betrokken partijen op nationaal- en Europees niveau om de uitwisseling van bestaande praktijken omtrent validatie van non-formeel en informeel onderwijs mogelijk te maken. Daarnaast wil Solidar, de auteur van het rapport, sociale ongelijkheid wegnemen door deze learning societies te promoten. Deze zouden tot stand moeten komen door volwassenen aan te moedigen te participeren in non-formeel en informeel leren. In de publicatie wordt echter ook gesteld dat vaardigheden en competenties verworven met non-formeel en informeel leren niet enkel slecht herkend worden door de maatschappij en onderwijsinstellingen, maar ook door de deelnemers zelf.

Meer informatie
Publicatie: European strategic guide for fostering participation and raising awareness on validation of learning outcomes of non-formal and informal learning
Website: Building learning Societies Promoting Validation of Non-formal and Informal Learning
Neth-ER artikel: Raad OJCS: zes besluiten om Europa uit de crisis te helpen
Publicatie: Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning
Neth-ER artikel: EUCIS-LLL: valideren van leren kan beter