Het middelbaar beroepsonderwijs zou gestructureerd moeten werken aan een interne kwaliteitscultuur. Deze boodschap geeft Cedefop mee aan Europese mbo-instellingen in een handboek over kwaliteitszorg. Het handboek besluit met tien praktische aanbevelingen.

Handboek kwaliteitszorg mbo gepubliceerd

Het middelbaar beroepsonderwijs zou gestructureerd moeten werken aan een interne kwaliteitscultuur. Deze boodschap geeft Cedefop mee aan Europese mbo-instellingen in een handboek over kwaliteitszorg. Het handboek besluit met tien praktische aanbevelingen.

Het handboek dient als gids voor de ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen op mbo-instellingen. De adviezen zijn gebaseerd op gesprekken met 20 mbo-instellingen die een ontwikkeld kwaliteitszorgsysteem hebben. Cedefop ziet internationalisering en toegenomen binnenlandse en buitenlandse concurrentie als uitdagingen voor het mbo. Met het handboek wil Cedefop de mbo-instellingen ondersteunen in het aangaan van deze uitdagingen.

Het handboek bevat een tiental aanbevelingen voor het mbo, die allemaal een link hebben met de ontwikkeling van het kwaliteitszorgmanagement en een kwaliteitscultuur. Over kwaliteitszorgmanagement schrijft Cedefop:

  • The senior management team’s commitment to quality is a make-or-break factor. If it is absent – stop: there is no way to move forward.
  • Identify expertise and stimulate motivation among staff, students and other stakeholders, build a self-assessment team and provide it with organisational resources.
  • You can only do a few things well – restrict self-assessment and improvements to one or two weak points which matter to students, staff and, if possible, also to external stakeholders.
  • Make sure that assessment results and subsequent change and improvements are widely shared within the organisation and by external stakeholders.
  • Ensure continuity and extended follow-up activities involving the whole organisation.
  • Take advantage of your quality achievements for internal and external marketing – build your VET institution’s reputation.

Met betrekking tot de kwaliteitscultuur adviseert Cedefop het volgende:

  • Professionalise your internal quality management and your staff in applying the PDCA cycle in everyday operations.
  • Promote empowerment of staff and students, reward their commitment to quality and make use of their innovative potential.
  • Apply the MERI cycle, keep people’s enthusiasm high and support learning as a key factor of quality.
  • Define your concept of quality, your development strategy, vision and mission of your VET organisation.

In 2014 presenteerde Cedefop ook een handboek. Dat diende als inspiratiebron een leven lang leren te bevorderen op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Meer informatie
Persbericht: Handbook for VET providers
Publicatie: Handbook for VET providers
Neth-ER artikel: Handboek voor versterking levenslang beroepsonderwijs