Voor de tweede editie van de European Social Innovation Competition kunt u met uw idee meedingen naar drie geldprijzen ter waarde van 20.000 euro. De Europese Commissie (EC) zoekt via deze weg naar innovatieve ideeën om jeugdwerkloosheid tegen te gaan en op te lossen. U kunt uw idee indienen tot en met 11 december 2013 (12.00).

Heeft u hét idee om jongeren aan het werk te krijgen?

Voor de tweede editie van de European Social Innovation Competition kunt u met uw idee meedingen naar drie geldprijzen ter waarde van 20.000 euro. De Europese Commissie (EC) zoekt via deze weg naar innovatieve ideeën om jeugdwerkloosheid tegen te gaan en op te lossen. U kunt uw idee indienen tot en met 11 december 2013 (12.00).

De EC is op zoek naar sociale innovaties die werkloze jongeren aan banen helpt of die nieuwe kansen voor werk bieden. De innovaties moeten een werkelijke impact hebben, zoals:

  • het aantal werklozen dat een baan krijgt verhogen;
  • het inkomen van werklozen of van mensen die onder hun niveau werken, verhogen;
  • de werkgelegenheid van kansarmen of gemarginaliseerde groepen verhogen (bijvoorbeeld jonge mensen, werkende moeders en mensen met een handicap);
  • het aantal mensen dat ondernemer wordt of zijn eigen bedrijf opstart, te verhogen.

Achtergrond
Er gebeurt al het een en ander op het gebied van sociale innovatie in Europa om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. De systemen om jongeren aan een baan te helpen worden bijvoorbeeld verbeterd en de grenzen tussen werken en leren worden vervaagd. Ondanks alle lopende initiatieven zijn er volgens de Commissie nog heel veel oplossingen nodig om een afname van jeugdwerkloosheid te realiseren. De wedstrijd draagt hieraan bij.

Meer informatie
Website: Second European Social Innovation Competition
Persbericht:  The Job Challenge