Ondanks de voordelen van stages voor bedrijven en studenten wil de verandering naar een combinatie van werken en leren in het MBO nog niet van de grond komen. Dit is een van de belangrijkste conclusies van Cedefop’s 'Briefing note: Developing apprenticeships'.

Het potentieel van stages blijft onbenut

Ondanks de voordelen van stages voor bedrijven en studenten wil de verandering naar een combinatie van werken en leren in het MBO nog niet van de grond komen. Dit is een van de belangrijkste conclusies van Cedefop’s 'Briefing note: Developing apprenticeships'.

Het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, Cedefop, constateert in haar Briefing note dat stages een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van vaardigheden en ze de samenwerking versterkt tussen overheden, sociale partners, werkgevers en trainingsinstituties. Ondanks deze voordelen zijn er grote verschillen per land in hoeverre werk en leren wordt gecombineerd op MBO niveau. In België wordt dit bijvoorbeeld in slechts 4,3% van de gevallen gedaan terwijl in Duitsland dit 88% alle Vocational Education and Training studenten een vorm van gecombineerd leren volgen.

Imagoprobleem
Er zijn verschillende redenen waarom deze grote verschillen bestaan en één daarvan is dat er in sommige landen leer- en werkplekken in VET een imagoprobleem hebben. 70% van de jongeren vindt het idee van werken en leren wel aantrekkelijk, maar 38% associeert de banen die volgen op deze stages met zware arbeidsomstandigheden en onaantrekkelijke voorwaarden. Studenten zouden liever stages volgen in kennisintensieve sectoren en banen waar de arbeidsvooruitzichten beter zijn, zoals ICT en gezondheidszorg. Echter is er juist in deze sectoren een tekort aan stageplekken.   

Werken aan de toekomst
Om de combinatie van werken en leren in lidstaten te ondersteunen, heeft de Europese Commissie een quality framework for traineeships voorgesteld en is de European Alliance for Apprenticeships opgezet. Echter blijven de aangebode stageplekken bij Europese bedrijven achter, vooral bij kleinere ondernemingen. Zij moeten ondersteund worden om stages op te zetten waar studenten hooggekwalificeerde vaardigheden kunnen op doen. Aan deze stages zitten namelijk ook vele voordelen voor bedrijven, aldus Cedefop.

Meer informatie
Publicatie: Developing apprenticeships
Neth-ER artikel: Raad neemt kwaliteitskader voor stages aan
Website: European Alliance for Apprenticeships