Richtlijnen moeten beleidsmakers helpen bij het erkennen van non- en informeel leren. In het rapport ‘European guidelines for validating non-formal and informal learning’ geeft Cedefop naast deze richtlijnen ook voorwaarden en handreikingen om beleidsmakers te helpen met het opstellen van instrumenten voor erkenning.

Hoe erkent u non- en informeel leren?

Richtlijnen moeten beleidsmakers helpen bij het erkennen van non- en informeel leren. In het rapport ‘European guidelines for validating non-formal and informal learning’ geeft Cedefop naast deze richtlijnen ook voorwaarden en handreikingen om beleidsmakers te helpen met het opstellen van instrumenten voor erkenning.

Voorwaarden en instrumenten
Het opzetten van een kwaliteitswaarborgingssysteem voor non- en informeel leren is een belangrijke voorwaarde om het erkennen van non- en informeel leren mogelijk te maken. Het rapport van Cedefop geeft nog andere voorwaarden en licht toe voor welke keuzemogelijkheden beleidsmedewerkers komen te staan bij het mogelijk maken van het erkennen van non- en informeel leren. Ook geeft Cedefop handreikingen voor een functioneel systeem voor het erkennen. Deze voorwaarden, handreikingen en voorbeelden van instrumenten van dit rapport moeten beleidsmaker helpen bij het maken van een systeem dat non- en informeel leren erkent.

Achtergrond
In 2012 heeft de Raad van de Europese Unie de aanbeveling gedaan dat het erkennen van non- en informeel leren in 2018 overal in Europa mogelijk moet zijn. Cedefop geeft hier met dit rapport gevolg aan.

Meer informatie
Persbericht Cedefop: ‘Cedefop: European guidelines for validating non-formal and informal learning’
Publicatie Cedefop: ‘Cedefop: European guidelines for validating non-formal and informal learning’