Het Erasmus+ programma kan op nog meer manieren bijdragen aan het promoten van duurzaamheid in het onderwijs, stelt een rapport van de Commissie. Erasmus+ projecten zouden meer langetermijnimpact genereren als de projectduur verlengd wordt en er mogelijkheden zouden zijn tot vervolgactiviteiten om het bereik te vergroten. Naast het advies over de impact van Erasmus+ projecten geeft het rapport ook aanbevelingen over het overgaan van bewustzijn tot actie en het aanbrengen van langetermijnperspectieven aan projecten.


Hoe kan de impact op duurzaamheid van Erasmus+ projecten worden verhoogd?

Impact op duurzaamheid in onderwijs

De impact van Erasmus+ projecten op duurzaamheid in het onderwijs zou verhoogd kunnen worden, stelt een rapport in opdracht van de Commissie. Het rapport, gebaseerd op een casusstudie van 15 verschillende Erasmus+ projecten, adviseert om mogelijkheden te onderzoeken voor het financieren van projecten voor langer dan 2 of 3 jaar om meer duurzame impact te genereren en lokale gemeenschappen beter te kunnen betrekken. Ook zouden vervolgprojecten of -activiteiten kunnen helpen bij het vergroten van het bereik. Daarnaast bevelen de auteurs aan projecten te promoten die een brede groep belanghebbende organisaties bij elkaar brengen en experimentele en innovatieve benaderingen te bevorderen.  

Van bewustzijn naar actie

Erasmus+ projecten moeten niet alleen bewustwording verspreiden, maar moeten ook daadwerkelijk acties met tastbaar resultaat implementeren, stellen de auteurs. Succesvolle projecten integreerden vaak praktijkactiviteiten, zoals het planten van bomen. Daarnaast stellen de auteurs dat om een project succesvol te laten zijn na de projectduur, een lange termijn- en gemeenschapsperspectief noodzakelijk is. Ook projecten die een interdisciplinaire aanpak hanteren zijn succesvoller op de lange termijn.

Context

De Europese Green Deal voorziet een belangrijke rol voor het onderwijs in de klimaattransitie, bijvoorbeeld als het gaat om het opzetten van bij- en omscholingsprogramma’s. Op basis van een uitgebreide publieke consulatie stelde de Commissie begin 2022 in een Raadsaanbeveling voor om duurzaamheid beter in het onderwijs van de lidstaten en EU-onderwijsbeleid te integreren. De Commissie ziet het Erasmus+ programma als voornaamste aanjager om dit in de praktijk te brengen in alle lagen van het onderwijs.