Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in STEM-gebieden. Om meer gendergelijkheid in STEM-gebieden in het tertiair onderwijs te krijgen, doet de denktank EENEE aanbevelingen voor hervormingen, gericht op het versterken van zelfvertrouwen en het aantrekkelijker maken van het STEM-vakken voor meisjes en vrouwen.

Hoe krijg je meer meisjes in het STEM-klaslokaal?

Structurele hervormingen voor gendergelijkheid in STEM

Tegenwoordig zijn er meer vrouwen dan mannen die tertiair onderwijs volgen. Op het gebied van STEM (science, technology, engineering en mathematics) blijft het aandeel vrouwen echter nog achter. Het rapport 'Gender Differences in Tertiary Education: What explains STEM Participation?', geschreven door de denktank European Expert Network on Economics of Education (EENEE), geeft aanbevelingen om de genderkloof in STEM aan te pakken. Zo roept het rapport op tot het versterken van het zelfvertrouwen van vrouwen in STEM-gebieden. Beleid gericht op het zichtbaarder maken van vrouwelijke rolmodellen kan er toe leiden dat meer meisjes kiezen voor een STEM-opleiding. Het rapport benoemt enkele structurele hervormingen waar naar gekeken kan worden, waaronder het bieden van meer mogelijkheden voor computerprogrammatie, techniek en natuurkunde in het middelbaar onderwijs; het aanpassen van curricula, zodat studenten STEM en niet-STEM vakken kunnen combineren; en het bieden van opleidingen aan onderwijzers om vooroordelen te voorkomen en de vrouwvriendelijkheid van STEM-leeromgevingen te bevorderen. Bij het doorvoeren van beleid moet uiteraard rekening gehouden worden met nationale contexten en onderwijssystemen.

Genderkloof zeer uitgesproken in techniek en ICT

In alle Europese landen blijkt de genderkloof vooral groot in de gebieden techniek & bouwkunde en ICT. Anderzijds zijn er juist veel meer vrouwen die afstuderen in de levenswetenschappen. Op het gebied natuurwetenschappen, wiskunde en statistiek is een redelijk gebalanceerd beeld te zien. Op dit gebied is er in Nederland echter wel nog een aanzienlijke genderkloof, vergeleken met andere Europese landen.

Context

Het rapport is uitgevoerd door European Expert Network on Economics of Education (EENEE) voor de Europese Commissie. EENEE is een EU-denktank die DG EAC (Directoraat Generaal voor Onderwijs, Jeugd, Sport en Cultuur) ondersteunt en adviseert op economische aspecten van onderwijsbeleid en -hervormingen.