Wat moet de Europese Commissie gaan monitoren en evalueren over het Erasmus+ programma van 2021 tot 2027? Dat wil zij van u weten in een consultatie. Na de zomer zal de Commissie namelijk een monitoring- en evaluatiekader voorstellen dat haar in staat stelt objectief te evalueren of het programma haar doelstellingen bereikt.


Hoe moet de Commissie Erasmus+ monitoren en evalueren?

Indicatoren gezocht voor Erasmus+  

Welke indicatoren moet de Europese Commissie voor het Erasmus+ programma 2021-2027 gaan monitoren en evalueren? Dat wil zij van u weten in een consultatie over het Erasmus+ monitoring- en evaluatiekader dat zij in het derde kwartaal van 2023 zal publiceren. In een conceptverordening geeft de Commissie aan welke indicatoren gemonitord dienen te worden. In een enquête vraagt ze of u het eens bent met de voorgestelde indicatoren en of er nog indicatoren missen. Deadline om te reageren is 8 augustus.

Context

Erasmus+ is het programma dat mobiliteit, samenwerking en beleidsvorming in onderwijs, training, jeugd & sport binnen en buiten de EU bevordert. Het huidige Erasmus+ is in 2021 van start gegaan en heeft ongeveer 26 miljard euro te besteden om zoveel mogelijk studenten, docenten en staf in Europa te bereiken. Met zo’n groot budget is het uiteraard belangrijk om te meten of het programma ook daadwerkelijk de resultaten boekt die de Commissie zich ten doel heeft gesteld en impact heeft op de organisaties en individuen die deelnemen. Na de zomer volgt ook een brede consultatie met het veld over de functionering van het vorige en huidige Erasmus+ programma. Naar verwachting opent die consultatie begin september.