Het HOPES-programma gaat Syrische vluchtelingen in de buurlanden van Syrië helpen om onderwijs te volgen. HOPES is een samenwerkingsprogramma van onder andere EP-Nuffic. Het programma wordt gefinancierd met geld van het Europese MADAD-fonds.

HOPES-programma biedt hoop voor Syrische vluchtelingstudenten

Het HOPES-programma gaat Syrische vluchtelingen in de buurlanden van Syrië helpen om onderwijs te volgen. HOPES is een samenwerkingsprogramma van onder andere EP-Nuffic. Het programma wordt gefinancierd met geld van het Europese MADAD-fonds.

Onderwijs in de regio
Via het HOPES-programma worden tot 42.000 Syriërs geholpen met toegang tot het hoger onderwijs in de regio. Daarnaast zullen 4.000 vluchtelingen dankzij het HOPES-programma taalcursussen kunnen volgen. Aan 300 Syrische studenten wordt een studiebeurs uitgereikt, zodat zij hun opleiding kunnen vervolgen in de buurlanden van Syrië. Het HOPES-programma heeft verder als doel het betrekken van lokale belanghebbenden de initiatieven. EP-Nuffic gaat zich inzetten voor lokale kortlopende onderwijsprogramma’s. Deze onderwijsprogramma’s zullen aangeboden worden door bijvoorbeeld MOOC’s in te zetten. “Met dit programma helpt EP-Nuffic studenten hun weg te vinden, en onderwijsinstellingen om zich voor te bereiden op de aanwezigheid van vluchtelingstudenten,” aldus Freddy Weima, directievoorzitter EP-Nuffic. Om lokale initiatieven te ondersteunen en te financieren worden er twee calls for proposals gelanceerd.

Europese samenwerking en financiering
HOPES is een samenwerkingsprogramma van EP-Nuffic, DAAD, Campus France en de British Council. Ook wordt er samengewerkt met de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. De financiering van het HOPES-programma is mogelijk gemaakt door het Europese MADAD-fonds. Het MADAD-fonds is door de Europese Unie opgezet om Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten te helpen. Voor onderwijs in de buurlanden van Syrië is via het MADAD-fonds €165 miljoen beschikbaar gesteld, hiervan zal twaalf miljoen gebruikt worden voor het HOPES-programma.

Tijdlijn
Het HOPES-programma loopt ruim drie jaar, van april 2016 tot november 2019.

Meer informatie
Nieuwsbericht EP-Nuffic: Europees hulpprogramma voor Syrische vluchtelingstudenten.
Publicatie DAAD: HOPES - Higher and Further Education Opportunities and Perspectives for Syrians.