De vaardigheden van migranten moeten sneller geïdentificeerd worden voor een beter Europees arbeidsmigratiebeleid. Deze aanbeveling wordt gedaan in het rapport van de OECD en Europese Commissie. De snellere identificatie komt ook terug in het Skills Profile Tool for Third Country Nationals-initiatief van de Commissie.


Identificatie vaardigheden migranten moet sneller

De vaardigheden van migranten moeten sneller geïdentificeerd worden voor een beter Europees arbeidsmigratiebeleid. Deze aanbeveling wordt gedaan in het rapport van de OECD en Europese Commissie. De snellere identificatie komt ook terug in het Skills Profile Tool for Third Country Nationals-initiatief van de Commissie.

Snelle identificatie vaardigheden

De identificatie van vaardigheden van migranten moet sneller gebeuren. Dit blijkt uit het rapportRecruiting Immigrant Workers: Europe 2016” van de OECD en de Europese Commissie. Dit is één van de aanbevelingen die in het rapport gedaan worden voor het verbeteren van Europa’s arbeidsmigratiebeleid. Een verbeterd beleid is nodig, omdat migranten in de EU gemiddeld minder gekwalificeerd zijn in vergelijking met migranten die naar andere OECD-landen komen. Het aantal migranten dat naar de EU toekomen om te werken is sinds de economische crisis sterk afgenomen. Ook komen arbeidsmigranten niet de EU binnen via programma’s die gericht zijn op hooggeschoolde migranten, zoals de Blue Card Scheme. Een aanbeveling van het rapport is dat de Blue Card Scheme moet worden herzien. Stefano Scarpetta, OECD directeur voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Zaken zei het volgende over de publicatie van het rapport: “The long-term competitiveness of the EU and its ability to move to a strong and sustainable growth path is at stake. Skilled migrants can play an important role in addressing labour market shortages, drive innovation and promote productivity growth.”

Migranten met vaardigheidsprofiel

De snellere herkenning van de vaardigheden van migranten probeert de Commissie al te realiseren met haar Skills Profile Tool for Third Country Nationals-initiatief. Voor deze tool doet de Commissie een voorstel in de New Skills Agenda for Europe. Ook werd hierin een revisie van de Blue Card Scheme voorgesteld. Het belang van deze initiatieven werd ook door de Commissie onderstreept in haar integratieplan.

Context

Het gezamenlijke onderzoek van de OECD en Commissie is uitgevoerd in het kader van de doelen van de Juncker Commissie. In het rapport wordt onderzocht wat tekortkomingen zijn in Europese arbeidsmigratie-instrumenten en in de uitvoering van de Blue Card Scheme. De uitkomsten van het rapport diende als input voor de Blue Card herziening die de Commissie op 7 juni presenteerde in het Europees Parlement.