Erasmus+ heeft met een budget van 2 miljard euro ruim 1 miljoen deelnemers, 18.000 projecten en 70.000 organisaties gefinancierd in 2014. Dit blijkt uit het rapport ‘Erasmus+ Programme Annual Report 2014’. De Europese Commissie heeft ook een rapport uitgebracht over de resultaten van het voorgaande Erasmusprogramma en een rapport over de regionale impact van dit Erasmusprogramma.

In 2014 ruim één miljoen Erasmus+ deelnemers

Erasmus+ heeft met een budget van 2 miljard euro ruim 1 miljoen deelnemers, 18.000 projecten en 70.000 organisaties gefinancierd in 2014. Dit blijkt uit het rapport ‘Erasmus+ Programme Annual Report 2014’. De Europese Commissie heeft ook een rapport uitgebracht over de resultaten van het voorgaande Erasmusprogramma en een rapport over de regionale impact van dit Erasmusprogramma.

Het eerste jaar Erasmus+
De Europese Commissie heeft met het budget van 2 miljard euro onder andere 650.000 beurzen verdeeld voor studie, training en (vrijwilligers)werk in het buitenland in 2014. Van de beurzen zijn er 400.000 aan studenten in het mbo en ho vergeven. In hetzelfde jaar zijn er ook elf nieuwe joint master degrees opgezet. Erasmus+ heeft verder 1.700 samenwerkingsprojecten gefinancierd, gericht op uitdagingen als het terugdringen van schooluitval en het bijbrengen van digitale vaardigheden.

Terugblik op Erasmus
In 2013/2014 verdeelde het Erasmusprogramma alleen beurzen onder hoger onderwijsstudenten. In dit jaar van het Erasmusprogramma kreeg een record aantal van 272.497 studenten een beurs toegewezen, 2% meer dan het jaar daarvoor. De populairste bestemmingen voor Europese studenten waren Spanje, Duitsland en Frankrijk. Van de medewerkers aan hoger onderwijsinstellingen kregen 57.488 mensen een beurs toegewezen. Het rapport geeft ook een kort overzicht over de prestaties van het Erasmusprogramma tijdens de hele duur van het Life Long Learning Programma in de jaren 2007-2013.

Impact Erasmus op Nederland
Bijna driekwart van de Nederlandse Erasmusstudenten nemen deel om hun carrièreperspectief te verbeteren. Meer dan 88% van de Nederlandse Erasmusstudenten geeft aan in het buitenland te gaan studeren om zo hun kansen op een baan te vergroten. Ongeveer 25% van de Nederlandse studenten die niet in het buitenland studeerden, gingen niet naar het buitenland vanwege financiële redenen. Dit zijn conclusies uit het rapport ‘The Erasmus Impact Study Regional Analysis’, wat een vervolg en een aanvulling is op de ‘Erasmus Impact Study’.

Meer informatie
Persbericht DG EAC: ‘Erasmus+: Providing more and better opportunities to support Europe's future generations’
Persbericht EC: ‘Erasmus+: The first year’
Publicatie EC: Erasmus+ Programme Annual Report 2014’
Publicatie EC: ‘Erasmus Facts, Figures & Trends The European Union support for student and staff exchanges and university cooperation in 2013-2014’
Publicatie EC: ‘The Erasmus Impact Study Regional Analysis’
Artikel Neth-ER: ‘Erasmus vergroot kansen arbeidsmarkt’