De uitrol van het nieuwe Centres of Vocational Excellence-initiatief onder Erasmus+ heeft baat bij een aantal ondersteunende diensten vanuit de Europese Commissie, concludeert het Joint Research Centre in een rapport. Het JRC presenteert verschillende mogelijke diensten, zoals een kennis- en netwerkhub, innovatiehandboeken en een Europees netwerk van nationale ondersteuningsdiensten.


Joint Research Centre presenteert menu van ondersteuningsdiensten voor CoVE's

Transnationaal leren & internationaal opschalen  

Transnationaal leren en internationaal opschalen worden gemaximeerd als individuele Centres of Vocational Excellence (CoVE) kunnen rekenen op een Europese ondersteuningsdienst. Dit stelt het Joint Research Centre (JRC) in het rapport Support services for Centres of Vocational Excellence’. De diensten zijn cruciaal voor de uitrol van Europese CoVE-platformen gezien de platformen meer en minder ontwikkelde CoVE's binnen het initiatief verbinden. Bovendien is het concept van excellent beroepsonderwijs relatief nieuw, wat vraagt om meer zichtbaarheid en begrip in de lidstaten. Net als het Europese Universiteiten-initiatief is het doel van de CoVE-platformen om duurzame netwerken te creëren, hetgeen vele uitdagingen met zich mee zal brengen.

Een menu aan diensten

Het JRC presenteert een heus menu aan mogelijke ondersteuningsdiensten rondom drie pijlers die de Commissie zou kunnen faciliteren. Ten eerste zou het delen van kennis gestimuleerd kunnen worden door het delen van innovatiehandboeken, casestudies uit het bedrijfsleven, delen van goede (CoVE)-praktijken en het faciliteren van werkgroepen rondom de ontwikkeling van excellente vaardigheden en de mogelijke introductie van een CoVE Fellowship. Daarnaast acht het JRC netwerken en samenwerken belangrijk, en stelt zij voor om een netwerkhub en partnertool te creëren, en praktijkervaring uit te wisselen via intercollegiale workshops. Tenslotte kan de Commissie technische ondersteuning bieden door een Europees netwerk van nationale ondersteuningsdiensten te ontwikkelen, CoVe's te ondersteunen bij de integratie in innovatie-ecosystemen en informatie te verzamelen over vaardighedenbehoeften.

Hoeveel gangen krijgt het menu?

Het JRC biedt een mogelijk menu van diensten aan dat kan worden ingezet afhankelijk van de vraag vanuit de CoVE's zelf en de beleidsprioriteiten van de Commissie. Ook zullen de diensten niet allen tegelijk van start gaan, zeker ook vanwege de beperkte middelen die de Commissie voorhanden heeft. Maar het JRC ziet in ieder geval grote mogelijkheden om beleid en praktijk die tot dusverre onafhankelijk opereren dichterbij elkaar te brengen met de ondersteuningsdiensten.

Context

CoVE’s zijn partnerschappen tussen (beroeps)onderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties gericht op een innovatieve aanpak voor de modernisering van het beroepsonderwijs. Europese instellingen, lidstaten, kennisinstellingen en sociale partners zien de partnerschappen als een manier om veerkrachtig te reageren op de grote uitdagingen van deze tijd. In 2019 en 2020 startte de Commissie met twee pilots voor Europese CoVE-partnerschappen. In het nieuwe Erasmus+ programma rolt zij het initiatief volledig uit. In het voorstel voor een Raadsaanbeveling gericht op een toekomstbestendig mbo-beleid in Europa stelde de Commissie al voor om ondersteuningsdiensten voor het beroepsonderwijs op EU-niveau te gaan versterken. Het JRC, de wetenschappelijke dienst van de Commissie, doet al jaren onderzoek naar de ontwikkeling van excellent beroepsonderwijs. Zo bracht zij aanwezige vormen van CoVE’s in Europa in kaart en belichtte ze de rol van het beroepsonderwijs in slimme specialisatiestrategieën.