COVID-19 heeft wereldwijd het leerproces van 1,5 miljard studenten verstoord. Dat stelt het Joint Research Centre (JRC) in een rapport over leerachterstanden als gevolg van de pandemie. Hierin vergelijkt het JRC de onderwijsbeleidsmaatregelen in Duitsland, Italië, Nederland, België, Hongarije en Engeland. In Nederland hebben met name kwetsbare studenten de meeste positieve gevolgen ondervonden aan de genomen beleidsmaatregelen, aldus het JRC.  


Leerachterstand door COVID: Nederlandse beleidsmaatregelen hebben positieve invloed

Unieke aanpak voor kwetsbare scholieren in Nederland 

Beleidsmaatregelen van de Nederlandse overheid leverden positieve resultaten met betrekking tot het inhalen van leerachterstanden als gevolg van COVID-19. Dit stelt het Joint Research Centre (JRC) in het ‘The pandemic, socioeconomic disadvantage, and learning outcomes'. Hoewel de achterstanden nog niet volledig zijn ingehaald, hebben deze maatregelen – zoals financiële steun voor online leren en de toegang tot internet - bijgedragen aan het verbeteren van de situatie van kwetsbare studenten. Volgens het rapport is deze Nederlandse aanpak, gericht op kwetsbare leerders, uniek in Europa. Daarentegen toont de analyse aan dat Nederlandse kinderen in lagere groepen van de basisschool nog steeds aanzienlijke vertraging ervaren in wiskundige vaardigheden. De leerachterstanden op begrijpend lezen en spelling die zijn gecreëerd door COVID-19, zijn volgens het JRC bijna tot nul gereduceerd. Dit is zowel het geval in Nederland, alsook in Duitsland en Denemarken. 

Context 

Het JRC is de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie. De dienst voert onafhankelijk onderzoek uit en geeft wetenschappelijk advies met betrekking tot EU-beleid. Eerder bleek uit de Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 resultaten dat Nederlandse scholieren in vergelijking met andere landen slecht scoren op leesvaardigheden. Ook de resultaten in wiskundige vaardigheden dalen in vergelijking met de jaren ervoor. Toch stelde de OESO destijds dat de pandemie geen afdoende verklaring is voor de daling in prestaties.  

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.