Kansarme kinderen hebben door de overstap naar het online onderwijs minder leervooruitgang geboekt dan hun leeftijdsgenoten. Dat stelt de Commissie in een nieuw rapport, waarin ook aanbevelingen zijn opgenomen om de toegenomen leerongelijkheid in het post-COVID-landschap te verminderen. Leven lang leren en volwassenonderwijs behoren tot een van deze aanbevelingen.


Leerongelijkheid in post-COVID landschap, LLL en volwassenonderwijs kunnen uitkomst bieden

Meerdere kwetsbaarheden

Kansarme kinderen hebben door de overstap naar het online onderwijs minder leervooruitgang geboekt dan hun leeftijdsgenoten. Dat stelt de Commissie is het rapport ‘The impact of COVID-19 on the education of disadvantaged children and the socio-economic consequences thereof’. Het rapport richt zich in het bijzonder op drie groepen kansarme kinderen, te weten: kinderen met speciale onderwijsbehoeften of een handicap; kinderen met een lagere sociaaleconomische achtergrond en kinderen met een vluchtelingen- of migrantenachtergrond. Vaak zijn kinderen onderhevig aan meerdere kwetsbaarheden. Deze groep heeft het al lastiger op school en toont vaker achterstanden wat door de lockdown en het thuisonderwijs is versterkt.   

Leven Lang Leren en volwassenenonderwijs

Het rapport geeft aanbevelingen om de leerachterstand zoveel mogelijk te beperken. Wat betrfet de korte termijn wordt geadviseerd om  leerachterstanden te identificeren en digitale vaardigheden van docenten, leerlingen én ouders te verbeteren. Voor de langere termijn ziet de Commissie mogelijkheden in het leven lang leren en volwassenenonderwijs. Ook moeten beleidsmakers zich volgens de onderzoekers meer richten op vaardigheidstrainingen en de erkenning van vaardigheden.

Context

De Commissie concludeerde al dat corona leidt tot leerachterstanden, uitvergroting van bestaande ongelijkheden en tot verslechterd welzijn van lerenden op alle onderwijsniveaus. De OESO kwam in april 2022 met een rapport met suggesties om meer gelijkheid in het onderwijs te creëren in de nasleep van COVID-19. De onderzoekers benadrukten het belang van goed onderwijs en gelijke kansen vanaf jonge leeftijd, omdat kleine verschillen en achterstanden met de jaren groter worden en dan moeilijker in te halen zijn.