Zeven Centraal-Europese universiteiten en de League of European Research Universities (LERU) slaan de handen ineen. Met deze samenwerking willen de universiteiten gemeenschappelijke problemen, bijvoorbeeld binnen Horizon 2020, gezamenlijk aanpakken.

LERU en Centraal-Europese universiteiten slaan handen ineen

LERU-CE7

Zeven Centraal-Europese universiteiten (CE7) en de League of European Research Universities (LERU) hebben besloten om te gaan samenwerken. De LERU-CE7 zal gemeenschappelijke uitdagingen identificeren, bijvoorbeeld op het gebied van Horizon2020, studentenmobiliteit en het ontwikkelen van vaardigheden onder studenten. Gezamenlijk kunnen deze uitdagingen makkelijker aangepakt worden, aldus LERU. Een ander doel is het delen van kennis tussen de universiteiten op het gebied van de European Research Area en Open Science Policy. Daarnaast zullen LERU en de CE7 de werking van de widening-acties van de Europese Commissie bespreken. Tot slot hopen beide groepen dat er nog meer kan worden samengewerkt, bijvoorbeeld met PhD-programma’s en uitwisselingen voor studenten en medewerkers.   

Achtergrond

LERU is een vereniging van 21 onderzoeksuniversiteiten, opgericht in 2002. Onder andere de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam zijn lid van LERU. LERU maakt onder andere deel uit van het European Research Area (ERA) platform en het Open Society Policy (OSP) platform. Via deze platformen heeft LERU contact met de Europese Commissie over de ERA-strategie en de OSP-strategie.