De League of European Research Universities (LERU) roept Europese beleidsmakers en politici op om de cruciale bijdrage van universiteiten aan innovatie en welvaart beter te erkennen. In haar statement benadrukt LERU bovendien het belang van internationale samenwerking.


LERU: ‘Ondersteun cruciale bijdrage universiteiten aan welvaart en innovatie’

Internationale samenwerking en hoger onderwijs cruciaal voor innovatie  

De League of European Research Universities (LERU) stelt dat universiteiten, fundamenteel onderzoek en internationale samenwerking de belangrijkste elementen zijn voor Europese innovatie en economische groei. Dat benadrukt de universiteitskoepel in een statement. Te midden van de huidige mondiale en Europese uitdagingen maant LERU de politiek daarom om de vitale bijdrage van universiteiten aan een welvarend, innovatief en stabiel Europa te erkennen en te ondersteunen. Eveneens moet er meer ondersteuning komen voor grootschalige internationale onderzoekssamenwerkingen vanuit de politiek. Bijvoorbeeld door een juridische basis te leggen voor een open en inclusieve innovatie-, onderwijs- en onderzoeksomgeving. Tevens vindt LERU de associatie van Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en andere gelijkgestemde, innovatieve landen buiten de EU met Horizon Europe een topprioriteit.

Context

LERU is een samenwerking tussen 23 onderzoeksuniversiteiten die zich sterk maakt voor fundamenteel onderzoek. LERU publiceerde vorig jaar een vergelijkbaar statement waarin de rol van universiteiten in de aanpak van mondiale uitdagingen werd benadrukt. Recentelijk publiceerde LERU een statement waarin ze zich sterk uitsprak tegen bezuinigingen op Horizon Europe.

 

Mede geschreven door Hannelore Schouwstra.