De League of European Research Universities (LERU) wil dat onderwijs een gedeelde competentie van de EU wordt. Dit stelt de universiteitskoepel in een boodschap aan de aankomende EU-leiders, voorafgaand aan de Europese verkiezingen. Ook dringt LERU aan op meer actie van zowel de EU-instellingen als nationale autoriteiten om onderzoekscarrières te verbeteren en de ontwikkeling van een volledig functionerende Europese Onderzoeksruimte.


LERU: ‘Onderwijs moet een gedeelde competentie van de EU worden’

 

Meer EU-inspraak in onderwijsbeleid

LERU pleit ervoor dat onderwijs een gedeelde competentie van de EU wordt. Volgens LERU creëren uiteenlopende nationale wetten juridische en systematische barrières voor Europese initiatieven, zoals gezamenlijke diploma's. LERU voegt daaraan toe dat het enthousiasme voor het Europese Universiteiten Initiatief de behoefte aan grotere onderwijs EU-bevoegdheden onderstreept. De universiteitenkoepel roept EU-instellingen en nationale overheden ook op om meer maatregelen te nemen ter verbetering van onderzoeksloopbanen. Het ontbreken van een ‘Europese arbeidsmarkt’ heeft namelijk een negatief effect op onderzoekers, aangezien de regelgeving voor academische loopbanen per lidstaat verschilt. Deze aanbevelingen sluiten aan bij hun bredere oproep om de Europese Onderzoeksruimte verder te ontwikkelen.

Context

De League of European Research Universities (LERU) is een Europese universiteitskoepel met 24 leden door heel Europa. Gezamenlijk zijn zij een fervent pleitbezorger voor de bevordering van fundamenteel onderzoek aan Europese onderzoeksuniversiteiten. Eerder schreven acht onderzoekskoepels al een brief aan de volgende Commissie, waarin zij de nieuwe regeerders oproepen tot meer overleg met kennisinstellingen wanneer er onderzoekswetgeving wordt geïnitieerd.

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.