De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

Leven lang leren essentieel voor duurzame ontwikkeling

Het UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) legt in haar midden-lange termijnstrategie de nadruk op een duurzaam leven lang leren. De missie van UIL is om de capaciteiten van de lidstaten van UNESCO op het gebied van leven lang leren te versterken. Hierbij zal het UIL zich richten op volwassenenonderwijs en permanente educatie, alfabetisering en niet-formeel basisonderwijs.

Trends en ontwikkelingen
Volgens de "Medium-Term Strategy 2014–2020: Laying Foundations for Equitable Lifelong Learning for All" zijn op het moment onderwijssystemen niet volledig duurzaam in relatie tot de huidige ontwikkelingen in de wereld. Zo kunnen aan de ene kant kennis en vaardigheden met de tijd minder relevant worden wanneer zij niet verrijkt en vernieuwd worden. Aan de andere kant zullen burgers die geen volledig initieel onderwijs hebben gevolgd disproportionele middelen moeten investeren om in hun volwassenen leven bij te leren.

Doelstellingen van UIL
De volgende doelstellingen zullen bij de activiteiten van het UIL in 2014-2021 centraal staan:

  1. Het versterken van de capaciteiten van lidstaten voor een leven lang leren, zodat belanghebbenden in het onderwijsveld en onderwijzers hiervan kunnen profiteren. Ook zal UIL lidstaten ondersteunen om de kwaliteit van hun leven lang leren beleid te verbeteren.
  2. Het ondersteunen van lidstaten met capaciteitsopbouw op het gebied van Education for All (EFA), het bereiken van de prioriteitsgebieden van de UNESCO, het ondersteunen van geletterdheid, werk gerelateerd non-formeel leren en de ontwikkeling van vaardigheden.
  3. Leven lang leren uitdragen als het toonaangevende educatieve paradigma voor het bereiken van inclusieve en duurzame lerende samenlevingen.

Meer informatie
Persbericht: UIL's Strategy in the post-2015 development agenda is out
Publicatie: Medium-Term Strategy 2014–2020: Laying Foundations for Equitable Lifelong Learning for All