De aanmeldprocedure van Erasmus+ zou versimpeld en daarmee gebruiksvriendelijker moeten worden. Dit blijkt uit een onderzoek naar Eramus+ van het Lifelong Learning Platform. Daarnaast zou er in de opvolger van Erasmus+ meer aandacht gegeven moeten worden aan sociale inclusie en moet het budget verhoogd worden.

Lifelong Learning Platform: maak Erasmus+ gebruiksvriendelijker

Aanmeldprocedure kan gebruiksvriendelijker

De gebruiksvriendelijkheid van de aanmeldprocedure van Erasmus+ zou verbeterd kunnen worden door de procedure te versimpelen, bureaucratie te verminderen en de programmagids in begrijpelijke taal uit te brengen. Dat is een aanbeveling uit het rapport Erasmus+ Implementation Survey Results 2018 van het Lifelong Learning Platform (LLLP), dat gebaseerd is op een enquête onder Europese organisaties. Zestig procent van de ondervraagden gaf aan dat het invullen van het aanmeldfomulier tijdrovend is en meer dan de helft zegt administratieve moeilijkheden tegen te komen bij de implementatie van projecten. Daarnaast gaf driekwart van de respondenten aan dat de financiering die zij voor projecten ontvangen niet voldoende is om alle kosten te dekken. Dit laatste lijkt vooral een groot probleem te zijn bij organisaties die op Europees niveau opereren.

Opvolger van Erasmus+

Het volgende Erasmusprogramma zou sociale inclusie als hoogste prioriteit moeten hebben, met name de mogelijkheid tot mobiliteit voor studenten uit een achterstandsituatie. Daarnaast zou de opvolger van Erasmus+ volgens de respondenten meer aandacht moeten hebben voor burgerschapsonderwijs en synergiën tussen Erasmus en andere EU-programma’s. Verder raadt het LLLP aan om het budget voor het Erasmusprogramma te verhogen, zodat het voldoende middelen heeft om zijn doelen te bereiken.

Context

Het LLLP heeft onderzoek gedaan naar de implementatie van Erasmus+ door een enquête te houden onder 41 Europese organisaties. Hiermee wil het platform beleidsmakers ondersteunen bij de verbetering van het programma. Dit jaar heeft het LLLP zich enkel op organisaties gericht die op Europees niveau actief zijn, zonder nationale en lokale organisaties te raadplegen. Daarom hebben dit jaar minder organisaties de enquête ingevuld dan in vorige jaren.