Het budget van de opvolger van Erasmus+ moet worden verhoogd zodat organisaties over voldoende middelen beschikken om de doelstellingen te behalen. Dat stelt Lifelong Learning Platform in haar implementatieonderzoek naar Erasmus+. Daarnaast onderstreept de organisatie sociale inclusie en duurzaamheid als centrale thema’s voor het nieuwe programma.


LLLP: hoger budget Erasmus+ opvolger nodig om meer doelstellingen te behalen

Het budget van de opvolger van Erasmus+ moet worden verhoogd zodat organisaties over voldoende middelen beschikken om de doelstellingen te behalen. Dat stelt het Lifelong Learning Platform in haar implementatieonderzoek naar Erasmus+. Daarnaast onderstreept de organisatie sociale inclusie en duurzaamheid als centrale thema’s voor het nieuwe programma.

Organisaties wijzen op onvoldoende programmafinanciering

Het merendeel van de Europese organisaties in Erasmus+ krijgt te maken met onvoldoende financiering om programmadoelstellingen te behalen, zo blijkt uit het jaarlijkse implementatieonderzoek van het Lifelong Learning Platform (LLLP). De organisatie pleit daarom voor een verhoging van het budget, zodat organisaties hun doelstellingen beter kunnen behalen. Daarnaast adviseert LLLP op basis van haar rondvraag dat sociale inclusie, duurzaamheid en sectoroverschrijdende samenwerking de centrale thema’s moeten zijn in de opvolger van Erasmus+.

Meer tevredenheid over aanmeldprocedure Erasmus+

Ieder jaar doet LLLP onderzoek naar de implementatie van het Erasmus+ programma onder verschillende Europese organisaties. Net als vorig jaar gaf bijna driekwart (74 procent) van de respondenten aan dat de Erasmus+ financiering te laag is om alle projectkosten te dekken. Dit jaar is er bovendien sprake van een toename in het aantal organisaties dat implementatieproblemen ervaart door te veel bureaucratie. Daarentegen is er dit jaar een meerderheid tevreden over de gebruiksvriendelijkheid van de aanmeldprocedure, in 2018 vormde dit nog een van de knelpunten.

Context

Het LLLP-onderzoek dient als middel om beleidsmakers te ondersteunen bij de verbetering van het toekomstige Erasmus+ programma. LLLP zet zich in om de belangen te behartigen van 42 Europese organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, training en jeugd. De organisatie voerde haar jaarlijkse implementatieonderzoek naar Erasmus+ uit in september tot november 2019. In totaal namen 40 Europese organisaties deel aan het onderzoek.