Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, moet de Europese Commissie geld investeren in lokale kenniscentra. Het Lifelong Learning Platform pleit in een recent verschenen Briefing Paper voor dergelijke centra die leven lang leren stimuleren en schooluitval voorkomen. Eindhoven wordt als succesvol voorbeeld genoemd.

LLLP: Leven Lang Leren als antwoord op jeugdwerkloosheid

Minder schooluitval door lokale verankering

Lokale kenniscentra kunnen vroegtijdige schooluitval voorkomen en daarmee jeugdwerkloosheid bestrijden. Het Lifelong Learning Platform (LLLP) pleit daarom, in de briefing ‘Community Lifelong Learning Centres as a gateway to multidisciplinary support teams’ voor meer investeringen in dergelijke centra door de volgende Commissie. Door samenwerking tussen scholen en gemeentes, kunnen ‘risicojongeren’ eerder geïdentificeerd en geholpen worden. Ook ouderen hebben baat bij de centra, omdat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Bovendien vormen de centra een ontmoetingsplek voor omwonenden, en stimuleren ze daarmee de sociale inclusie.

Stimuleren om te blijven studeren 

Vooral scholieren van het middelbare beroepsonderwijs moeten door middel van lokale kenniscentra gestimuleerd worden om te blijven studeren. Door fysieke werkplekken kunnen jongeren in de praktijk belangrijke beroepscompetenties opdoen. Als voorbeeld hiervan noemt LLLP het SPIL centrum in Eindhoven. Dit centrum zorgt voor een nauwe afstemming tussen de school, de ouders, de jeugdgezondheidszorg, de GGD en consultatiebureaus, waardoor kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Context

De organisatie Lifelong Learning Platform zet zich in om de belangen te behartigen van 42 Europese organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, training en jeugd. LLLP vertegenwoordigt meer dan 50.000 onderwijsinstellingen en verenigingen.