Er moet aandacht zijn voor leven lang leren en sector-overschrijdende samenwerking bij het inrichten van een Europese onderwijsruimte. Dit stelt Life Long Learning Platform in een statement over het tweede onderwijspakket met initiatieven ter invulling van een Europese Onderwijsruimte. Daarnaast doet zij aanbevelingen over onder andere het Europese Universiteiten initiatief en de Centres of Vocational Excellence.

LLLP: leven lang leren prioriteit voor Europese Onderwijsruimte

Leven lang leren en sector-overschrijdende samenwerking

Er moet aandacht zijn voor leven lang leren en sector-overschrijdende samenwerking bij het oprichten van een Europese Onderwijsruimte. Dit stelt het Life Long Learning Platform (LLLP) in het statement LLLP Response to the second package of measures for creating a European Education Area - Lifelong learning and cross-sector cooperation are the key factors for success!’. Diverse leerpraktijken met hierbij de juiste condities voor effectieve partnerschappen moeten de kern zijn van een Europese Onderwijsruimte, aldus LLLP.   

Europese Universiteiten

LLLP ziet graag dat de Europese Universiteiten straks een geografische balans hebben, met een sociaal inclusief karakter. Ook moet niet alleen excellentie in onderzoek gepromoot worden. Ook de kwantiteit en kwaliteit van studentmobiliteit en intensievere samenwerking tussen de staf van verschillende deelnemende instellingen moet verzekerd worden. Daarnaast stelt LLLP dat de Europese Universiteiten ondersteund moeten worden met genoeg middelen en de nodige flexibiliteit moeten krijgen om administratieve belemmeringen tegen te gaan, zodat een ambitieus niveau van samenwerking bereikt kan worden.

Centres of vocational excellence

In principe verwelkomt LLLP het initiatief voor Centres of vocational excellence en pleit zij voor een ambitieuze investering in beleid voor het mbo. Ook moet volgens LLLP een flexibele aanpak gehanteerd worden voor het ontwerp en de implementatie van de Centres, waarbij rekening gehouden moet worden dat excellentie afhankelijk is van nationale, regionale en lokale context.

Context

In het statement reageert Life Long Learning Platform op een aantal voorstellen die deel uitmaken van het tweede onderwijspakket met initiatieven ter invulling van het voorstel van de Europese Raad voor een Europese Onderwijsruimte. Het onderwijspakket bevat voorstellen voor een nieuwe Jeugdstrategie, een nieuwe Europese Agenda voor Cultuur, wederzijdse erkenning van diploma’s, het verbeteren van taalkennis, en een mededeling over voorschools onderwijs en opvang. Dit pakket volgt op een eerder onderwijspakket uit januari 2018. Het betreft voorstellen van de Commissie waar nog geen besluit over is genomen.