Ruim honderd maatschappelijke organisaties vragen om meer beleidsharmonisatie en aandacht voor leven lang leren in de Europese Onderwijsruimte (EEA). Dat blijkt uit aanbevelingen van het Leven Lang Leren Platform aan de Commissie over de tussentijdse evaluatie van de Europese Onderwijsruimte. De organisaties stellen onder andere voor om Erasmus+ beter te monitoren binnen de EEA en om inclusie van maatschappelijke stakeholders centraal te stellen.


LLLP over de EEA: ‘harmoniseer onderwijsbeleid voor leven lang leren!’

Harmonisatie binnen de EEA

Het Life Long Learning Platform (LLLP) wil een grotere rol voor leven lang leren (LLL) bij het voortzetten van de Europese Onderwijsruimte (EEA). Dat blijkt de hoofdboodschap van hun aanbevelingen aan de Europese Commissie in het kader van de tussentijdse evaluatie van de Europese Onderwijsruimte. Ruim honderd maatschappelijke stakeholders van het LLLP willen dat lidstaten ten minste twintig procent van hun overheidsuitgaven aan onderwijs in het algemeen besteden. Deze uitgaven moeten bijdragen aan harmonisatie van het onderwijsbeleid in Europa en de totstandkoming van de EEA versnellen. Ook raadt de groep aan om Erasmus+ projectresultaten binnen de EEA te monitoren zodat het beter op het EEA-beleid aansluit. Daarnaast stelt het LLLP voor om een LLL-index te gebruiken die verschillende LLL-indicatoren voor alle EU-beleidsterreinen kan meten. Zo kunnen de differentiërende implementatie en de verschillen in LLL-definities gladgestreken worden. De stakeholders bepleiten onder andere voor het aanstellen van een vice-president in de Commissie op LLL en een uniek directoraat-generaal voor onderwijs en opleiding dat formeel onderwijs, volwassenonderwijs en overige leeracties met elkaar verbindt. Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor het volgende mandaat van de Commissie.

Inclusie van leven lang leren in de EEA

In de overige beleidsaanbevelingen doet het LLLP een aantal voorstellen voor een inclusiever onderwijsbeleid in Europa. Daarbij benoemt het LLLP dat de strategische prioriteiten van de EEA meer moeten focussen op rechtvaardigheid en intersectionaliteit. Om dit teweeg te brengen zet het LLLP in op een nieuwe thematische werkgroep voor de ontwikkeling van sleutelcompetenties. Daarbij moet LLL een sector-overschrijdend anker worden dat al het onderwijsbeleid in Europa verbindt. Ook stelt de groep dat de EEA-implementatie inclusiever gemonitord kan worden door data van maatschappelijke organisaties te gebruiken. Verder wil het LLLP dat maatschappelijke onderwijsstakeholders kunnen deelnemen aan de High Level Group die verantwoordelijk is voor het bestuur van de EEA.  

Context

De Commissie heeft het doel om de Europese Onderwijsruimte in 2025 te verwezenlijken. Eerder spraken de Europese onderwijsministers hun vertrouwen uit dat dit zal lukken, al is er nog wel werk aan de winkel. Het Europees Parlement bepleitte onlangs dat de EU meer onderwijscompetenties moet krijgen door middel van EU-verdragswijziging. Volgens ESIR zorgt de veelheid aan crises er ook voor dat de EU meer onderwijscompetenties vergt. Net als het LLLP en haar stakeholders, wil het huidige Nederlandse kabinet dat er meer dialoog komt over de EEA-strategie en dat LLL centraler komt te staan binnen de EEA. Een publieke consultatie voor de tussentijdse evaluatie van de EEA wordt in de eerste helft van 2024 verwacht.
 

Mede geschreven door Vincent Klein Ikkink.