De Europese Commissie benoemt onderwijshervorming als een strategische prioriteit voor het Oostelijk Partnerschap (EaP). Dit staat in een beleidsvoorstel van de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid dat is gericht op het Oostelijke Partnerschap na 2020. Ook benadrukt het voorstel het belang van versterkte samenwerking op het gebied van innovatie en onderzoek en het gezamenlijk realiseren van duurzame economieën en klimaatbestendigheid.


Meer samenwerking op onderwijs, onderzoek en innovatie in Oostelijk Partnerschap

Samenwerking binnen onderzoek, onderwijs en innovatie

De Europese Commissie benoemt onderwijshervorming, met daarbinnen het Bologna proces (EHEA), als een strategische prioriteit voor het Oostelijk Partnerschap (EaP). Dit staat in een onlangs gepubliceerd voorstel met nieuwe doelstellingen voor het EaP na 2020. De Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid pleiten daarnaast voor het versterken en het verder ondersteunen van smart specialisation; de overdracht van technologische en innovatieve capaciteiten van de partnerlanden; en participatie in EU programma’s zoals Horizon Europe. In het voorstel wordt ook benoemd dat het EaP een gezamenlijke kennis-en innovatieruimte mogelijk moet maken om banen te creëren en investeerders aan te trekken voor de innovatieve sector. Met het oog op de Green Deal stimuleert de EU oostelijke partnerlanden om hun O&I te richten op het aanpakken van klimaatverandering.

Vijf centrale doelstellingen    

De bovengenoemde aanbevelingen vallen onder drie van de vijf centrale doelstellingen in het nieuwe EaP beleidsvoorstel, namelijk het gezamenlijk toewerken naar milieu- en klimaatbestendigheid; het gezamenlijk toewerken naar een veerkrachtige digitale transformatie; en duurzame en geïntegreerde economieën. De andere twee doelstellingen zijn het gezamenlijk toewerken naar een eerlijke en inclusieve samenlevingen; en het gezamenlijk toewerken naar aansprakelijke instituten, rechtsstaat en wetgeving.

Context

Het nieuwe beleidsvoorstel schetst hoe de EU en de oostelijk partnerlanden moeten gaan samenwerken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en de veerkrachtigheid van de oostelijke partnerlanden te versterken. Het Oostelijk Partnerschap werd gelanceerd in 2009 met als doel de economische en politieke integratie met de EU te stimuleren. Onlangs presenteerde de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid ook een voorstel voor vernieuwde samenwerking tussen Afrika en Europa. Hierin worden eveneens onderwijs, onderzoek en innovatie als gemeenschappelijke speerpunten benoemd.