Een groot deel van de EU-landen heeft inmiddels een kunstmatige intelligentie (AI)-strategie gepubliceerd. De overige lidstaten werken momenteel aan nationale strategieën, zo blijkt uit een overzicht van de Commissie. Hiermee kunnen relevante beleidsgebieden en acties op het gebied van AI vergeleken worden tussen de lidstaten.

Merendeel lidstaten heeft nationale AI-strategie

Een groot deel van de EU-landen heeft inmiddels een kunstmatige intelligentie (AI)-strategie gepubliceerd. De overige lidstaten werken momenteel aan nationale strategieën, zo blijkt uit een overzicht van de Commissie. Hiermee kunnen relevante beleidsgebieden en acties op het gebied van AI vergeleken worden tussen de lidstaten.

Lidstaten zetten in op AI

Een groot deel van de EU-lidstaten heeft in de afgelopen drie jaar een nationale AI-strategie opgezet. Dit blijkt uit een inventarisatie over nationale AI-strategieën, gepubliceerd door AI Watch. Deze landen komen hiermee tegemoet aan het Coordinated Plan on AI, dat lidstaten opriep om voor eind 2019 een nationale AI-strategie te ontwikkelen. Via het rapport hoopt AI Watch relevante beleidsgebieden te ontdekken en acties op het gebied van AI in lidstaten te vergelijken. Hierin staan onder meer beleidsthema’s als onderzoek en innovatie, regelgeving, netwerken en infrastructuur centraal. Inmiddels hebben vijftien lidstaten en het Verenigd Koninkrijk een nationale AI-strategie gepubliceerd. Ook Nederland publiceerde vorig jaar een AI-strategie. Vijf lidstaten leggen momenteel de laatste hand aan een strategie en de zeven overige lidstaten zijn begonnen met een consultatie of werken nog aan een plan.

Context

AI Watch is een initiatief van de Commissie dat onder meer AI-gerelateerde beleidsinitiatieven in de verschillende lidstaten monitort. Betrokken zijn het Joint Research Centre (JRC) en DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT). De EU beschouwt AI als een belangrijk speerpunt in haar ambities op het vlak van digitalisering. Zo werd in 2018 het gecoördineerd plan om de ontwikkeling en het gebruik van AI in Europa te bevorderen gepresenteerd. De Commissie publiceerde in februari het witboek ‘Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust, waarover momenteel een consultatie open staat. De Commissie (AI Watch) en de OESO (OECD.AI) bundelen de komende tijd de krachten om AI-beleidsmakers en andere belanghebbenden te voorzien van informatie over ontwikkelingen op het gebied van AI. Zo zullen er onder andere data worden uitgewisseld over trends in onderzoek en ontwikkeling van AI, alsook over AI-beleid in verschillende domeinen.

Meer informatie:

Publicatie AI Watch: National strategies on Artificial Intelligence: A European perspective in 2019  
Publicatie Commissie: European Commission and OECD collaborate on global monitoring and analysis of Artificial Intelligence developments
AI-strategie Nederland: Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie
Artikel Neth-ER: In Europa dient digitalisering de mens
Artikel Neth-ER: EC presenteert gecoördineerd plan voor kunstmatige intelligentie
Artikel Neth-ER: Wint Europa met ethische richtlijnen de slag om AI?
Consultatie witboek: Consultatie witboek kunstmatige intelligentie geopend