Neth-ER uit haar zorgen over de klappen die het toekomstige Erasmusprogramma krijgt in de slag om het volgend Meerjarig Financieel Kader. We ondersteunen het joint statement van de Erasmus+ Coalitie, dat vraagt om meer aandacht voor mensen en een hoger Erasmusbudget.

MFK schiet tekort voor onderwijs

Verlaging budget treft Erasmus+ hard

Neth-ER ondersteunt een gezamenlijk statement van de Erasmus+ Coalition, dat de Europese instellingen oproept om meer te investeren in mensen, en in het bijzonder een hoger budget voor het toekomstige Erasmusprogramma. Het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) zoals voorgesteld door de Commissie was al ernstig ontoereikend voor de grote ambities die de Commissie heeft gesteld op het gebied van onderwijs. Het akkoord dat de Europese regeringsleiders deze week hebben bereikt maakt het er niet beter op: het budget voor het toekomstige Erasmusprogramma valt nóg lager uit dan verwacht.

Ontoereikend budget voor hoge ambities

Waar Commissievoorzitter Von der Leyen bij haar aantreden nog haar ambitie uitsprak om het budget voor het komende Erasmusprogramma te verdriedubbelen, blijkt hier in het laatste voorstel weinig van over te blijven. Neth-ER riep eerder al op tot een verhoging van het Erasmusbudget, om tegemoet te kunnen komen aan de grote ambitie om het aantal deelnemers aan het programma te verdriedubbelen en het programma inclusiever te maken. Belangrijke nieuwe elementen van het programma, waaronder een sterkere focus op inclusiviteit en duurzaamheid, maar ook onderdelen zoals het Europese Universiteiten-initiatief en de Centres of Vocational Excellence zullen moeilijk gerealiseerd kunnen worden zonder een toereikend budget.

Context

Waar de Commissie in haar nieuwe voorstel het Erasmusbudget al verlaagde naar 24,6 miljard euro (in vergelijking met haar voorstel uit 2018 waarin het budget op 26,4 miljard lag), werd dit door de regeringsleiders verder verlaagd naar 21,2 miljard. Het Europees Parlement, dat een groot voorstander is van een verdriedubbeling van het Erasmusbudget, zal vandaag haar oordeel over het akkoord over het MFK en bijbehorend herstelfonds van de regeringsleiders vellen.

Meer informatie: 

Persbericht Lifelong Learning Platform: Erasmus+ Coalition Joint Statement on the revised proposal for EU Multiannual Financial Framework 2021-2027
Artikel Neth-ER: Europese regeringsleiders bereiken ‘historisch’ akkoord MFK – alleen niet voor kennis