European Higher Education Area (EHEA)-instrumenten kunnen worden toegepast op micro-credentials, maar verdere verkenning van hun reikwijdte, gebruik en interpretatie is noodzakelijk. Dit wordt geconcludeerd in een studie van het MICROBOL project, een initiatief dat ministeries en belanghebbenden ondersteunt in onderzoek naar de manier waarop bestaande Bologna-instrumenten kunnen worden toegepast op micro-credentials. Om dit doel te bereiken zal het project onder andere een voorstel doen voor een Europees Framewerk voor micro-credentials.

MICROBOL: EHEA instrumenten van toepassing op micro-credentials

MICROBOL

EHEA-instrumenten kunnen worden toegepast op micro-credentials, maar verdere verkenning van hun reikwijdte, gebruik en interpretatie is noodzakelijk. Dit wordt geconcludeerd in een studie van het MICROBOL project, een initiatief dat onderzoek doet naar de manier waarop Bologna-instrumenten kunnen worden toegepast op micro-credentials. Het rapport stelt ook dat micro-credentials de potentie hebben om de conventionele kwalificaties aan te vullen als een onderdeel van bijvoorbeeld Lifelong Learning (LLL) en beroepsonderwijs. Echter, toepassing van micro-credentials verschilt aanzienlijk tussen hoger onderwijsinstellingen en -systemen. Daarom is het van belang om te beslissen of een toekomstig EHEA-raamwerk en -instrumenten alle types en aanbieders van micro-credentials ondersteunt of alleen diegene die worden aangeboden door hogeronderwijsinstellingen.

Micro-credentials in verschillende soorten en maten

Micro-credentials worden aangeboden in verschillende soorten en maten, waaronder bijvoorbeeld MOOCs. Ieder EHEA-instrument heeft een doel en het juiste gebruik en de juiste interpretatie ervan is van vitaal belang voor de toepassing op micro-credentials. De instrumenten zijn sterk met elkaar verbonden en bouwen op elkaar voort. Onder de instrumenten verstaat MICROBOL EHEA-tools die betrekking hebben op de kerndoelen van het Bolognaproces, waaronder ECTS, erkenning & diplomasupplementen en kwaliteitsborging. Het onderzoek concludeert dat de synergie tussen de instrumenten in gedachte moet worden gehouden tijdens het verdere verloop van het MICROBOL project.

Context

MICROBOL is een project dat ministeries en belanghebbenden ondersteunt in onderzoek naar de manier waarop bestaande Bologna-instrumenten kunnen worden toegepast op micro-credentials. Om dit doel te bereiken zal het project onder andere een voorstel doen voor een Europees raamwerk voor micro-credentials. Het Bolognaproces heeft als doel een Europese hogeronderwijsruimte (EHEA) te creëren. De aankomende ministeriële conferentie over het Bolognaproces zal in november dit jaar plaatsvinden in Rome. Tijdens deze conferentie zal in navolging van het Parijscommuniqué een nieuw Communiqué voor de EHEA worden ondertekend.