Er is minimale vooruitgang geboekt voor gendergelijkheid in de EU, ook in de onderzoeks- en onderwijswereld, dit bleek uit statistieken van de 2020 Gender Equality Index van het European Institute for Gender Equality. Nederland heeft in vergelijking met andere lidstaten een goede genderbalans, maar heeft sinds 2010 toch maar weinig vooruitgang geboekt in de kennissector. Gendersegregatie in het onderwijs is in Nederland zelfs vergroot.

Minimale vooruitgang gendergelijkheid in de EU, ook voor kennis

Langzame vooruitgang gendergelijkheid

Vooruitgang op gendergelijkheid in de EU blijft traag gaan, ook binnen het kennisveld. Dit blijkt uit de Gender Equality Index van 2020 gepubliceerd door het European Institute for Gender Equality (EIGE). De EU-lidstaten scoren gemiddeld 67,9 uit 100 punten op de index. Met dit tempo zal het nog 60 jaar duren voordat volledige gelijkheid tussen vrouw en man wordt bereikt in de EU. Op het gebied van kennis keek de index naar de gendersegregatie in het hoger onderwijs, de slagingspercentages voor tertiair onderwijs en de deelname aan volwassenenonderwijs. De lidstaten scoren samen 63,6 uit 100, wat wijst op een kleine vooruitgang met 1,8 punt voor gendergelijkheid in het Europese kennisveld tussen 2010 en 2018. De gendersegregatie in het onderwijs is er in de meeste lidstaten iets op achteruit gegaan of hetzelfde gebleven. Dit blijft een groot obstakel om gendergelijkheid in de EU te behalen.

Index voor kennis in Nederland

Nederland behoudt haar plaats in de top 5 van EU-lidstaten die het beste scoren op de gendergelijkheid index. Desalniettemin wijst de index voor kennis op een vooruitgang van slechts 0,4 sinds 2010. Het aandeel vrouwen en mannen in Europa die een opleiding afronden aan het hoger onderwijs is de laatste tien jaar fors gestegen, waarbij de genderkloof langzaam omkeert in het voordeel van vrouwen. In Nederland is de kloof verkleind, maar slagen er nog iets meer mannen van het hoger onderwijs dan vrouwen. Gendersegregatie in het onderwijs in Nederland is tussen 2010 en 2018 zelfs met 4,2 punten vergroot. Dit heeft vooral te maken met een disbalans binnen verschillende studiegebieden. Deze disbalans is ook in de rest van Europa te zien, hoewel sommige STEM-studies als natuurwetenschappen, wiskunde en statistiek een redelijk gelijke deelname tonen, kiezen er nog altijd meer mannen voor opleidingen in de ICT, techniek en bouwkunde.

Context

Het EIGE is een onafhankelijk instituut, opgezet om gendergelijkheid in de EU te stimuleren. Gelijkheid tussen vrouw en man is een kernwaarde voor de Europese instellingen. Toch zijn er nog grote stappen te maken om gendergelijkheid in de EU te realiseren, ook in de onderwijs- en onderzoekswereld. De EIGE Gender Equality Index monitort de stand van zaken wat betreft gendergelijkheid in de EU. De index van 2020 heeft een speciale focus op de effecten van digitalisering op de arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan voor gendergelijkheid.