Nederland behoort opnieuw tot de Europese leiders op het gebied van digitalisering, zo blijkt uit de 2020 Digital Economy and Society Index van de Europese Commissie. Hoewel alle Europese lidstaten vooruitgang hebben geboekt als het gaat om digitalisering, is er volgens de Commissie nog steeds werk aan de winkel. Ook besteedt de Commissie aandacht aan de impact van de coronacrisis en biedt de DESI een overzicht van indicatoren die specifiek van belang zijn voor sterke digitale transitie en Europees economisch herstel.

Nederland behoort opnieuw tot Europese leiders in digitalisering

Vooruitgang in de EU, maar nog verbeterpunten 

Alle Europese lidstaten hebben vooruitgang geboekt op het gebied van digitalisering, dit blijkt uit de 2020 Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie. De vier koplopers zijn net als vorig jaar Finland, Zweden, Denemarken en Nederland. Hoewel de Commissie vooruitgang ziet in alle Europese lidstaten, benoemt ze in het rapport ook een aantal aandachtspunten. Zo beschikt een groot gedeelte van de Europese bevolking, zo’n 42 procent, niet over digitale basisvaardigheden en is er nog steeds een tekort aan ICT-specialisten op de arbeidsmarkt.

De impact van de coronacrisis

Het belang van vooruitgang op het gebied van digitalisering is nog eens extra duidelijk geworden tijdens de coronacrisis. Het rapport beschrijft de gevolgen van de crisis met betrekking tot de digitale samenleving, zoals bijvoorbeeld de sterke stijging van virtueel onderwijs, maar wijst ook op de lessen die uit deze crisis getrokken kunnen worden. Zo ziet de Commissie een belangrijke rol voor de indicatoren weggelegd in de digitale transitie en het stimuleren van het Europees herstel. Zo zullen de indicatoren per land de aanbevelingen rond digitalisering in het Europees Semester ondersteunen en kan in het kader van de MKB-Strategie ook de voortgang van digitalisering in het mkb op jaarlijkse basis worden opgevolgd.

“Robuuste en stabiele digitale groei” in Nederland

Ondanks dat Nederland ten opzichte van vorig jaar een plaats is gezakt in de totaalrangschikking van de DESI – namelijk van de derde naar de vierde plaats – blijft het een van de best presenterende landen in Europa “met robuuste en stabiele digitale groei”. Ook wat menselijk kapitaal betreft staat Nederland op de vierde plaats, ruim boven het EU-gemiddelde. Dit komt onder andere door een hoge score op het gebied van digitale basis en geavanceerde vaardigheden. Het rapport verwijst ook naar een aantal succesvolle Nederlandse initiatieven, zoals de Digitaliseringsagenda voor het primair en voortgezet onderwijs en het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie. Hoewel Nederland volgens de Index in een gunstige positie verkeert om digitale technologieën in te zetten voor economisch herstel na de coronacrisis, is er ook ruimte voor verbetering. Zo wijst het rapport erop dat vertragingen bij de uitrol van 5G-technologie sterke vooruitgang kunnen verhinderen.

Context

De DESI is een index welke aan de hand van vijf specifieke indicatoren – connectiviteit, menselijk kapitaal, internetgebruik, integratie van digitale technologie, en digitale overheidsdiensten – de vooruitgang van digitalisering in de Europese Unie in kaart brengt. Ook kijkt het rapport naar het digitale concurrentievermogen van de lidstaten. De DESI sluit aan bij de Digital Skills and Jobs Coalition en de New Skills Agenda for Europe. Naar verwachting zal de Commissie in juli een update van de Skills Agenda presenteren.