De onderhandelingen over de Europese begroting dreigen uit te monden in een fikse korting op Horizon Europe en Erasmus+. De Nederlandse inzet op een lagere afdracht wordt gecompenseerd met hogere uitgaven aan landbouw, zo blijkt uit een gelekt voorstel van het Fins voorzitterschap. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond.

Nederland drijft zin door in MFK; meer geld voor landbouw

Minder geld voor kennis?

Als compensatie voor de Nederlandse wens voor een kleinere EU-begroting, moet er meer geld gaan naar de Europese landbouwbudgetten. Met dit voorstel probeert het Finse voorzitterschap een doorbraak te forceren in de onderhandelingen over het volgende Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK), zo blijkt uit een gelekte tabel. Waar Nederland en Duitsland niet willen opdraaien voor het gat in de begroting, dat wordt achtergelaten door de Brexit, houden veel andere landen de cohesie- en landbouwfondsen liever op peil. De Finnen stellen nu voor om alle posten in het voorstel van de Europese Commissie te korten, met uitzondering van de landbouw. Voor de post ‘Other’ – met daarin alles behalve cohesie en landbouw – is een korting van 15% voorzien. Dit zou het budget voor Horizon Europe met 15 miljard euro doen verminderen. Uitgaande van het huidige ontvangstpercentage zou dat voor het Nederlands kennisveld neerkomen op 1,1 miljard euro minder.

Context

De onderhandelingen over het MFK zijn nog niet afgerond. Tijdens de Europese Raad van 17-18 oktober konden de Europese regeringsleiders op basis van dit voorstel geen besluit nemen. Het Finse voorzitterschap werd daarop gevraagd om voor de volgende bijeenkomst op 12-13 december een nieuw voorstel voor te leggen, inclusief specifieke cijfers per programmaonderdeel. Enkele dagen eerder riep de Commissie de Europese Raad op om snel duidelijkheid te bieden over het MFK. Eind deze zomer vroeg de Kenniscoalitie in een brief aan de regering ook om aandacht voor onderzoek en innovatie in het MFK.