The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) heeft een update van de European skills index (ESI) gepubliceerd. Deze index maakt aan de hand van drie pijlers inzichtelijk hoe 31 Europese landen presteren op het gebied van vaardigheden. Nederland gaat in de index één plaats omhoog naar plaats 17.

Nederland scoort gemiddeld op European Skills Index

Algemene verbetering in Europa

In de update van de European Skills Index (ESI) brengt Cedefop in kaart hoe de 27 EU-lidstaten, het VK, IJsland, Noorwegen en Zwitserland presteren op het gebied van vaardigheden. Ze doen dit aan de hand van drie pijlers: de ontwikkeling van vaardigheden door onderwijs en training, de activatie van deze vaardigheden en de aansluiting van vaardigheden op de arbeidsmarkt. Over het algemeen ziet Cedefop een verbetering in de Europese landen.Toch blijft er nog voldoende werk aan de winkel; geen enkel land komt dicht bij de hoogst haalbare score van 100. Tsjechië scoort met 77 punten het hoogst.

Nederland een plaats omhoog, nog steeds middenmoot

Nederland scoort dit jaar 64 op 100 in de index. Dit is een stijging van zes punten ten opzichte van 2018. Hiermee stijgt Nederland één positie in de index en staat het op de 17de plaats. Het valt op dat er tussen de scores in de drie pijlers grote verschillen zitten. Nederland scoort goed op de activatie-pijler, met name door goede resultaten in de categorie ‘recent afgestudeerden in dienstverband’. Nederland scoort middelmatig  in de ontwikkelingspijler; ondanks goede scores voor lezen, wiskunde en wetenschap onder 15-jarigen en hoge scores voor het beroepsonderwijs, halen de zwakke resultaten op het gebied van basisopleiding en gevorderde computervaardigheden onder de werkende bevolking de gemiddelde score omlaag. Tot slot presteert Nederland zwak in de aansluiting van vaardigheden op de arbeidsmarkt (positie 21 van 31). Met name in laagbetaalde banen valt de mismatch in vaardigheden op.

Context

The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) lanceerde in 2018 the European Skills Index (ESI). Dit jaar bracht zij een update van de index uit. Met dit monitoringsinstrument wil Cedefop de verschillen en gelijkenissen tussen de Europese landen in kaart brengen en tegelijkertijd landen een beter inzicht geven in hoe zij presteren op het gebied van vaardigheden. De index kan hierbij als instrument voor betere beleidsvorming dienen, en uiteindelijk zo bijdragen aan het bereiken van sociale en economische doelen van de EU.