Een nieuwe, alomvattende en systematische aanpak is nodig op het gebied van bij- en nascholing van volwassenen in de EU. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Cedefop, dat laat zien dat het potentieel van een grote groep van de Europese bevolking onbenut blijft. Nederland scoort relatief goed, maar ook hier kunnen de talenten van een aanzienlijk deel van de bevolking nog beter benut worden.

Nieuwe aanpak noodzakelijk voor bij- en nascholing

Een nieuwe, alomvattende en systematische aanpak is nodig op het gebied van bij- en nascholing van volwassenen in de EU. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Cedefop, dat laat zien dat het potentieel van een grote groep van de Europese bevolking onbenut blijft. Nederland scoort relatief goed, maar ook hier kunnen de talenten van een aanzienlijk deel van de bevolking nog beter benut worden.

Onbenut talent

De EU heeft een nieuwe aanpak nodig op het gebied van bij- en nascholing. Dit is nodig om tegemoet te komen aan de veelzijdige behoeften van laagopgeleide volwassenen en de grote verschillen die nog steeds bestaan tussen de lidstaten op het gebied van bij-en nascholing. Dit concludeert Cedefop in een rapport. Een grote groep volwassenen zou baat hebben bij bij- en nascholing. Volgens het rapport zouden de talenten van 128 miljoen volwassenen in de EU (plus IJsland en Noorwegen) beter benut kunnen worden. Goede arbeidsbemiddelingsdiensten, gericht beleid voor specifieke doelgroepen en actieve participatie op het gebied van onderwijs en opleiding zijn vereist om de positie van laaggeschoolde volwassenen in de maatschappij te versterken.

Bij- en nascholing in Nederland

In Nederland heeft ongeveer een derde van de de volwassenen potentieel voor bij- en nascholing. Nederland scoort over het algemeen goed op de punten die worden benoemd in het rapport, waaronder cognitieve vaardigheden, geletterdheid en rekenvaardigheid. Nederland heeft met ruim 60% het hoogste deelnamepercentage in onderwijs en training. Ook heeft Nederland het laagste percentage volwassenen dat nog nooit een computer heeft gebruikt. Daarentegen zijn digitale vaardigheden onder inactieve volwassen tussen 35 en 54 jaar nog een aandachtspunt.

Context

Het onderzoek van Cedefop brengt de Europese populatie in kaart die potentieel heeft voor om- en bijscholing. Het rapport is de eerste in een reeks over 'empowering adults through upskilling and reskilling pathways'. Cedefop wil met dit onderzoek meer inzicht bieden in bij- en omscholing van volwassenen. Een tweede rapport in de reeks zal zich richten op het ontwikkelen van een gecoördineerde en coherente aanpak voor bij- en omscholing. Vaardigheden is een van de prioritieten van de Commissie. In 2016 is hiervoor de New Skills Agenda gelanceerd.

Meer informatie: 

Publicatie Cedefop: Empowering adults through upskilling and reskilling pathways
Artikel Neth-ER: Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie
Artikel Neth-ER: Volwassenenonderwijs gekenmerkt door fragmentatie
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd