Het Europees Parlement heeft ingestemd met de Verordening voor editie 2021-2027 van Erasmus+. Met terugwerkende kracht treedt het Erasmus+-programma vanaf januari 2021 in werking. Het nieuwe programma heeft meer aandacht voor inclusiviteit en duurzaamheid.


Nieuwe editie Erasmus+ rond door groen licht Parlement

Erasmus+ nu echt rond

De Erasmus+ Verordening is aangenomen door het Europees Parlement, waardoor het nieuwe, inclusievere Erasmus+-programma nu echt rond is. De stemming van het Parlement is de laatste stap in het proces, wat betekent dat nu het budget toegekend mag worden. De Raad heeft halverwege april haar goedkeuring gegeven. Om de overgang tussen de programmaperiodes soepel te laten verlopen, zal de Verordening met terugwerkende kracht van toepassing zijn op de eerste maanden van 2021, waarvoor het werkprogramma, de programmagids en de eerste calls in maart al zijn verschenen.

Context

Het programma is in editie 2021-2027 toegankelijker voor volwassenonderwijs en heeft als prioriteit om groener en inclusiever te zijn. Zo moeten de Commissie en lidstaten met actieplannen komen voor betere toegang tot onderwijs en mobiliteit voor iedereen en zorgt het programma voor een lagere ecologische voetafdruk door het gebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen aan te moedigen. Na de goedkeuring van het Parlement en een handtekening van de Raad kunnen de wetsteksten worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.