De erkenning van studieresultaten kan verbeterd worden en daarom wordt een online trainingsplatform gelanceerd. De Nuffic zal dit project genaamd ‘STREAM’ gaan leiden, een platform voor het samenbrengen van good practices in de erkenning van studieresultaten. STREAM zal in juni 2015 worden gelanceerd.

Nuffic leidt EU-project voor erkenning van studieresultaten

De erkenning van studieresultaten kan verbeterd worden en daarom wordt een online trainingsplatform gelanceerd. De Nuffic zal dit project genaamd ‘STREAM’ gaan leiden, een platform voor het samenbrengen van good practices in de erkenning van studieresultaten. STREAM zal in juni 2015 worden gelanceerd.

Het STREAM project bouwt voort op een eerder project waarmee een handboek met praktische richtlijnen is opgesteld voor admission officers. Uit ervaringen van admission officers op conferenties en workshops blijkt dat er behoefte is aan meer uitleg over de toepassing van de Lissabon Erkenningsconventie. Het trainingsplatform zal inzetten op het verbeteren van de erkenning van studieresultaten en de student meer centraal stellen. Bas Wegewijs, teamcoördinator van de afdeling Onderwijsvergelijking van de Nuffic: “de training op het platform voor admission officers willen we interactiever maken en intensiever begeleiden. Ook wordt het platform een verzameling van good practices in erkenning”.

STREAM krijgt 75.000 euro uit het budget voor NARIC-projecten (National Academic Recognition Information Centres) van de Europese Commissie via de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA).

Meer informatie
Persbericht: Nuffic leidt STREAM-project voor admission officers
Publicatie: The European Recognition Manual for Higher Education Institutions