14 september 2020

OESO: “Blijf middels extra overheidsuitgaven in crisis gelijke kansen aan jongeren bieden”

Joep Bresser

Joep Bresser

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Overheidsuitgaven in onderwijs tijdens en na de coronacrisis zijn van groot belang om gelijke kansen te kunnen blijven bieden aan jongeren, concludeert OESO in de recente uitgave van het jaarlijkse rapport Education at a Glance. Het rapport focust op het belang van het beroepsonderwijs voor de samenleving, en de toelichtende brochure zoomt in op de impact van de coronacrisis op het onderwijs. Hierin wordt gewaarschuwd voor toenemende ongelijkheid op scholen door de inperkingsmaatregelen.

OESO: “Blijf middels extra overheidsuitgaven in crisis gelijke kansen aan jongeren bieden”

Bied gelijke kansen in onderwijs

Het is van groot belang dat overheden in hun coronaherstelplan prioriteit blijven geven aan uitgaven voor onderwijs, zodat iedere jongere gelijke kansen krijgt in het onderwijs, en de vaardigheden kan ontwikkelen om bij te dragen aan de samenleving. Dit wordt onderstreept in het jaarlijkse rapport Education at a Glance van de OESO, en toegelicht in de brochure waarin de effecten van de coronacrisis op het onderwijs worden geanalyseerd. Veel tekortkomingen en ongelijkheden in het onderwijs zijn aan het licht gekomen tijdens de crisis, hier rapporteerde de OESO in april al over. Al kon een groot deel van de leerlingen ondanks gesloten schooldeuren met alternatieve leermiddelen op weg, bleken juist studenten met een minder bevoorrechte positie moeilijk toegang te kunnen vinden tot digitale leermiddelen. Ook misten zij vanuit huis betrokkenheid om zelfstandig verder te leren.

Grootste klap voor beroepsonderwijs

Met name mbo-opleidingen zijn zwaar getroffen door de crisis. De OESO drukt hier grote zorgen over uit, aangezien veel van deze beroepen essentieel zijn voor de samenleving. Praktisch onderwijs vormt een groot onderdeel van beroepsopleidingen, wat moeilijk wordt overgebracht in leren op afstand. Daarnaast ontstaan er door de crisis ook tekorten aan leerwerkplekken. De OESO geeft in het rapport ook een aantal aanbevelingen voor het beroepsonderwijs voor de toekomst. Zo zouden verschillende landen in de toekomst meer kansen moeten bieden om te leren op de werkplek. Op dit moment neemt gemiddeld slechts een derde van de studenten in OESO-landen deel aan gecombineerde school- en werkprogramma's. Ook zal de aansluiting tot het hoger onderwijs moeten worden verbeterd om het beroepsonderwijs een aantrekkelijkere optie te maken.

Ook moeilijkheden in HO

Ook hoger onderwijsinstellingen ervaren een moeilijke periode. Inschrijvingen van buitenlandse studenten blijven weg, en de studenten die wel studeren drukken hun twijfels uit over de waarde van studieprogramma’s nu er veel online onderwijs zal plaatsvinden. Om onderwijs van kwaliteit te blijven bieden, hebben universiteiten en hogescholen de taak om digitalisering toe te passen als bijdrage aan het onderwijs, en niet als vervanging. De dalingen in het aantal internationale inschrijvingen beïnvloedt ook de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van deze instellingen, omdat er minder geld beschikbaar is.

Context

Er verschijnt ieder jaar een rapport van de OESO over de stand van het onderwijs in de landen die bij de organisatie zijn aangesloten en een aantal geassocieerde landen. Education at a Glance 2020 staat in het teken van het beroepsonderwijs, de deelname aan opleidingen, de aansluiting op de arbeidsmarkt en het toekomstperspectief van mensen die een diploma halen. De vorige editie van het rapport pleitte voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, en wees op een groeiende behoefte voor mensen met technische vaardigheden. Dit jaar heeft de onderwijssector zich hevig moeten aanpassen om ondanks de crisis veilig onderwijs te kunnen bieden, in deze context zijn de effecten van de coronamaatregelen op het onderwijs opgenomen in de analyse.