Onderwijssystemen moeten beter inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse rapport Education at a Glance. Er is met name groeiende behoefte aan mensen met technische vaardigheden. Meer waardering voor het beroepsonderwijs en meer nadruk op een Leven Lang Leren kunnen oplossingen bieden om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

OESO: Onderwijs moet beter aansluiten op veranderende arbeidsmarkt

Onderwijs moet inspelen op vraag vanuit arbeidsmarkt

De veranderende vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt maakt dat aanpassingen in het onderwijs nodig zijn, blijkt uit het OESO-rapport Education at a Glance. Globalisering en technologische vooruitgang hebben een wereldwijde competitie naar (veelal technische) vaardigheden in gang gezet, zo stelt Ángel Gurría, secretaris-generaal van de OESO. Ondanks dat studenten met een technisch profiel relatief de beste arbeidsmarktperspectieven hebben, blijft de instroom voor dit type opleidingen achter. Bovendien zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in deze specifieke opleidingen. 

Beroepsonderwijs en Leven Lang Leren mogelijke oplossingen

In het middelbaar onderwijs zijn beroepsopleidingen minder populair dan andere richtingen, terwijl het beroepsonderwijs in veel gevallen een goede uitgangspositie biedt voor studenten op de arbeidsmarkt. De reden dat studenten het beroepsonderwijs vaker links laten liggen komt doordat dit type onderwijs soms als minderwaardig wordt beschouwd. OESO-baas Gurría waarschuwt dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs niet ten koste mag gaan van de instroom van het beroepsonderwijs. Ook moet er meer aandacht komen voor ‘Leven Lang Leren’, waarbij volwassenen de mogelijkheid moeten krijgen zich te laten bij- of omscholen. Dit inzicht dient al steeds meer als leidraad bij de inrichting van onderwijssystemen. 

Nederland volgt algemene OESO-trends

In Nederland heeft 19 procent van de beroepsbevolking een technisch profiel. Dat is te weinig, zo werd ook al geconcludeerd door de Commissie in een rapport over digitalisering in de industrie. Op het gebied van gender volgt Nederland de algemene trend: slechts tien procent van de vrouwelijke studenten volgt een technische beroepsopleiding. Het OESO-rapport noemt stevig verankerde stereotypen omtrent studiekeuze en gender als onderliggende reden hiervoor. Wel scoort Nederland hoog op het percentage volwassenen uit de beroepsbevolking dat in het voorgaande jaar onderwijs- en trainingsprogramma’s heeft gevolgd. Het zijn echter vooral hoger opgeleiden die deelnemen aan zulke ‘Leven Lang Leren’-programma’s. 

Context

Het Education at a Glance rapport verschaft jaarlijks informatie over de staat van het onderwijs in de 35 landen die zijn aangesloten bij de OESO en enkele geassocieerde landen. Het rapport neemt onder meer de toegankelijkheid, resultaten en financiering van onderwijssystemen onder de loep. In de editie van dit jaar wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de koppeling tussen onderwijs en de veranderende arbeidsmarkt.