De onderhandelingen voor Horizon Europe en Erasmus zullen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie de grootste prioriteit krijgen tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Het Oostenrijkse voorzitterschap neemt vanaf 1 juli het stokje over van het Bulgaarse voorzitterschap.

Onderhandelingen kennisprogramma’s centraal tijdens Oostenrijks voorzitterschap

Onderhandelingen toekomstige kennisprogramma’s

De onderhandelingen voor Horizon Europe, Erasmus en de Structuurfondsen zullen centraal staan op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie tijdens het Oostenrijks voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie vanaf 1 juli 2018. De Oostenrijkers hopen in november tot een gedeeltelijke overeenstemming te komen voor zowel Horizon Europe, als het Erasmus programma en de Structuurfondsen na 2020. Dit zou voor Erasmus bijvoorbeeld een akkoord met betrekking tot de inhoud, uitgezonderd de budgetverdeling, betekenen.

Onderzoek en innovatie

Het Oostenrijks voorzitterschap hoopt in september 2018 Raadconclusies aan te nemen over de toekomst van de Europese onderzoeksruimte (ERA). Ook zal de lancering van de European Open Science Cloud plaatsvinden tijdens een evenement in Wenen op 23 november.

Volgens het Oostenrijks voorzitterschap zijn uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering of klimaatverandering een belangrijke factor in het stimuleren van de vraag naar onderzoek. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties bieden een belangrijk referentiekader voor de vraag naar O&I. Het Oostenrijks voorzitterschap wil daarom dat O&I wordt ingezet voor alle sectorale beleidsmaatregelen.

Onderwijs

Naast het Erasmus programma is het mbo een prioritair agendapunt voor de Oostenrijkers. Oostenrijk pleit in de mbo-sector onder andere voor snelle technologische ontwikkelingen, het ervoor zorgen dat het mbo-onderwijs mee gaat met ontwikkelingen zoals globalisering, een vernieuwing van het Strategisch Kader voor Europees beleid voor samenwerking in het beroepsonderwijs (VET 2030) en structurele veranderingen met de juiste gevolgen voor de beroepsonderwijssystemen in Europa.

Daarnaast wil Oostenrijk tot een overstemming komen over het Commissievoorstel voor een Raadsaanbeveling over wederzijdse erkenning van kwalificaties, diploma’s en studieperiodes in het buitenland voor het voortgezet- en hoger onderwijs. Ook willen de Oostenrijkers de onderhandelingen starten over het Commissievoorstel voor een Raadsaanbeveling over het leren van moderne vreemde talen. Verder is het doel om de toekomst van Europese samenwerking in onderwijs verder vorm te geven, als opvolger van de Onderwijs en Training 2020 strategie.

Tijdlijn

Het Oostenrijks voorzitterschap heeft als doelstelling om uiterlijk november 2018 een overeenstemming te bereiken over de kennisprogramma’s. Hierna moet deze worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Een aantal belangrijke data zijn onder andere de bijeenkomsten van de Raad van Concurrentievermogen op 27 en 28 september en 29 en 30 november en die van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport op 26 en 27 november. 

Context

Oostenrijk zal vanaf 1 juli 2018 voor een half jaar de Raad van de Europese Unie voorzitten. Hiermee is Oostenrijk het derde en laatste land in de zogenoemde trojka met Bulgarije en Estland. Europese veiligheid in de strijd tegen illegale immigratie en de bewaking van de buitengrenzen staan bovenaan als prioritaire agendapunten. Oostenrijk pleit dan ook voor een betere samenwerking met de Balkanlanden en zoekt tevens toenadering met Rusland om de EU-Rusland relatie te verbeteren.

Ook heeft het Oostenrijks voorzitterschap de komende maanden de belangrijke taak om het voortouw te nemen om de eenheid van de lidstaten te bewaren in het Brexit dossier: eind oktober zal er een akkoord moeten liggen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.