De ontwikkeling van competenties in het hoger onderwijs is niet alleen maar belangrijk voor de arbeidsmarkt. Vaardigheden met betrekking tot burgerschap en persoonlijke ontwikkeling hebben ook intrinsieke waarde in academisch onderwijs. Dit schrijft de European University Association in een reactie op de consultatie over het raamwerk voor sleutelcompetenties.

Onderwijs is meer dan opleiden voor arbeidsmarkt

Competenties in het hoger onderwijs

De European University Association (EUA) vraagt aandacht voor de rol van de sleutelcompetenties binnen het hoger onderwijs. Hoewel de EUA blij is met de consultatie en herziening van het raamwerk voor sleutelcompetenties, schrijven ze in een reactie op de publieke consultatie van de Europese Commissie dat competenties en vaardigheden niet alleen maar mogen worden gezien in de context van economische groei. De ontwikkeling van vaardigheden met betrekking tot actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling zijn inherent onderdeel van academisch onderwijs.

Aanbevelingen van EUA

De EUA roept ook op om bij de herziening van de sleutelcompetenties te kijken naar het concept ‘leven lang leren’ en om aansluiting te zoeken bij de herziening van het European Qualifications Framework (EQF). Ook is het belangrijk om de principes van academische vrijheid en institutionele autonomie te respecteren. Tot slot ziet de EUA de relevantie van de sleutelcompetenties niet alleen voor de EU-lidstaten, maar voor de hele European Higher Education Area (EHEA). Het raamwerk zou daarom ook onderdeel moeten zijn van de internationale samenwerking van de EU op het gebied van onderwijs.

Herziening van het raamwerk voor sleutelcompetenties

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben in 2006 een aanbeveling aangenomen inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren. Hierbij werden acht competenties vastgesteld die essentieel zijn voor persoonlijke ontwikkeling, actief burgerschap, sociale betrokkenheid en werkgelegenheid. De consultatie die de Europese Commissie uitvoerde, maakt deel uit van een bredere evaluatie van deze aanbeveling, welke is gestart in 2016 en zal worden afgerond in 2017. Deze herziening is nodig om de sleutelcompetenties aan te passen aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. De publieke consultatie is inmiddels gesloten. Een voorstel voor een vernieuwd raamwerk wordt naar verwachting in de tweede helft van 2017 gepresenteerd door de Europese Commissie, als één van de acties onder de New Skills Agenda.