De onderwijsministers in de Benelux hebben besloten dat diploma’s en graden van elk niveau in het hoger onderwijs voortaan automatisch erkend worden in de Benelux-landen. Hieronder vallen nu ook associate degrees en doctoraten. De Benelux is met dit besluit een Europese pionier op het gebied van diploma-erkenning.

Onderwijsministers tekenen voor automatische diploma-erkenning in Benelux

Volledig spectrum diploma’s en graden hoger onderwijs automatisch erkend

De Benelux-ministers bevoegd voor hoger onderwijs hebben besloten dat alle diploma’s en graden van het hoger onderwijs automatisch worden erkend binnen het Benelux grondgebied. Dit blijkt uit een persbericht van de Benelux. In 2015 werd er al besloten dat bachelor- en mastergraden automatisch erkend zouden worden in de Benelux, maar voortaan vallen ook associate degrees en doctoraten onder de automatische erkenning-regeling. De Benelux loopt met dit besluit voor op de rest van Europa, waar automatische erkenning van diploma’s ook hoog op de agenda staat. Daarnaast draagt het regionale besluit bij aan de bouw van een Europese Hoger Onderwijsruimte.

Besluit toont vertrouwen in de toekomst

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, lichtte bij de ondertekening van het besluit toe dat zij de erkenning van diploma’s als een belangrijk sluitstuk van het Bolognaproces ziet. Uit deze stap blijkt volgens haar dat de Benelux-landen vertrouwen hebben in elkaars onderwijssystemen. Daarnaast biedt het belangrijke voordelen voor studenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Ze riep ook op om het wederzijdse erkenningssysteem in de toekomst uit te breiden naar het mbo, waarbij zij bijval kreeg van het Benelux-parlement.

Administratieve vereenvoudiging en internationale stimulans

Het besluit houdt in dat iedereen die in één van de Benelux-landen een opleidingstitel in het hoger onderwijs heeft behaald de zekerheid krijgt dat deze titel automatisch wordt erkend in de andere Benelux-landen. Hierdoor hoeft er geen erkenningsprocedure meer plaats te vinden. Verder stimuleert deze automatische niveauerkenning het studeren en werken in één van de andere Benelux-landen.