Een nieuwe online tool moet lidstaten helpen de kwaliteit van het MBO te verhogen door de implementatie van het European Quality Assurance Framework te ondersteunen. Deze tool biedt de mogelijkheid voor MBO systemen en aanbieders om het eigen systeem te evalueren en tegelijkertijd te leren van ervaringen uit andere lidstaten.

Online ondersteuning voor kwaliteitszorg in MBO

Een nieuwe online tool moet lidstaten helpen de kwaliteit van het MBO te verhogen door de implementatie van het European Quality Assurance Framework te ondersteunen. Deze tool biedt de mogelijkheid voor MBO systemen en aanbieders om het eigen systeem te evalueren en tegelijkertijd te leren van ervaringen uit andere lidstaten.

Deze zogenaamde EQAVET Quality Cycle is opgesteld door het European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) Network. De EQAVET Quality Cycle heeft als doel de kwaliteit van MBO-instellingen en systemen te verhogen door de implementatie van een kwaliteitsgarantiesystem.  Dit initiatief maakt onderdeel uit van het Kopenhagenproces om het Europese beroepsonderwijs te moderniseren en Europese MBO-instellingen nauwer samen te laten werken.

Meer informatie
Persbericht: Vocational education and training: new online tool enhances quality
Publicatie: EQAVET Quality Cycle
Website: Quality Assurance for VET  Providers
Website: Quality Assurance for VET  Systems